Siirry pääsisältöön

Kulotuksiin haetaan tekijöitä eri puolille Suomea

Uutinen - 22.02.2023 09:45

Suomen metsäkeskus hakee tekijöitä luonnon monimuotoisuutta lisääviin metsien kulotuksiin. Kulotuksissa metsiin syntyy palanutta ja hiiltynyttä puuta, mitä useat eliölajit tarvitsevat. Nyt alkavassa luonnonhoidon hankehaussa on mukana 12 kulotushanketta eri puolilla Suomea.  

Säästöpuuryhmä palaa Eurassa. Kuva: Jarmo Uimonen

Vuoden ensimmäinen luonnonhoitohankkeiden haku avautuu 22.2.2023. Tekijöitä etsitään nyt luonnonhoidollisiin kulotuksiin, jotka on tarkoitus toteuttaa ensi kesänä. Kulotusalueet ovat kooltaan 2–28 hehtaaria. Kulotusten yhteydessä poltetaan hakkuualueille jätetyt säästöpuuryhmät.  

– Luonnonhoidollinen kulotus lisää talousmetsiin monimuotoisuudelle arvokkaita metsän rakennepiirteitä, kuten palanutta puuta ja maata sekä lahopuuta. Kulotus tuottaa elinympäristöjä metsäpaloista hyötyvälle lajistolle, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Jarmo Uimonen Suomen metsäkeskuksesta.   

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeiden toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.  

Luonnonhoitotöihin rahoitus valtion kemera-varoista 

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun töiden toteutuksesta. Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Hankehaussa valitut toimijat hakevat itse kemera-rahoituksen.  

Tiedot haussa olevista luonnonhoitohankkeista ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  Luonnonhoitohankkeiden hakuaika on 3–4 viikkoa.

Nyt haussa olevia kulotushankkeita esitellään webinaarissa 24.2.2023 klo 13.30–15.00. Ilmoittaudu webinaariin 22.2.2023 mennessä. 

Luonnonhoitohankkeita avautuu hakuun kaksi kertaa vuoden 2023 aikana. Vuoden toinen hankehaku aukeaa 24.5.2023. 

Uusi kannustejärjestelmä tuo muutoksia luonnonhoidon tukiin ja hakuun 

Vuoden 2024 alussa on tavoitteena siirtyä nykyisestä kemera-tukijärjestelmästä uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, metkaan. Tämä tuo muutoksia myös luonnonhoidon tukiin ja niiden hakuun. Metsäkeskus järjestää jatkossakin luonnonhoidon hankehakuja elinympäristöjen kunnostus-, ennallistamis- ja vesiensuojelutöistä.  

Jatkossa maanomistajat voivat hakea tukea myös suoraan luonnonhoitotöihin. Kulotukset eivät ole enää mukana hankehaussa, mutta niihin voi hakea tukea suoraan. Tukea on haettava ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen ja siihen liittyvän toteuttamissuunnitelman. Töiden suunnittelun voi kuitenkin aloittaa ennen tuen hakemista ja rahoitushakemuksen hyväksymistä.  

Luonnonhoitoon tarvitaan tulevaisuudessa lisää tekijöitä – yrittäjille tulossa kysely koulutustoiveista Uutinen - 17.02.2023 08:00
Metsäkeskus suunnittelee soiden ennallistamista ja luonnonhoitoa tuhansille hehtaareille Helmi-ohjelmassa Uutinen - 24.02.2023 08:00