Siirry pääsisältöön

Metsähydrologia ja -ojitus -sanasto valmistui kommentoitavaksi 

Toimijatiedote - 12.12.2022 09:00

Metsäalan sanastotyön toinen sanasto-osio on valmistunut kommentoitavaksi Lausuntopalvelu.fi-palveluun. Metsähydrologia ja metsäojitus -sanasto sisältää 181 veteen sekä ojitukseen liittyvää termiä ja määritelmää.  

Suomen metsäkeskus vetää laajaa sanastotyötä, jossa koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto. Hankkeen tuloksena on nyt valmistunut Metsähydrologia ja metsäojitus -sanasto, jota voi kommentoida oikeusministeriön Lausuntopalvelu.fi-palvelussa.      

Metsähydrologia ja metsäojitus -sanasto sisältää termimääritykset 181 veteen ja ojitukseen liittyvälle keskeiselle käsitteelle. Suomen kielen rinnalla termimääritykset julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Tämän lisäksi sanastossa ovat mukana myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset termivastineet.   

– Kutsumme metsäalan ammattilaisia kommentoimaan sanastoehdotusta Lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Sanaston kommentointi on mahdollista yleisesti koko sanaston tasolla, yksittäisen käsitekokonaisuuden tai yhden käsitteen termitietojen tasolla, sanoo projektipäällikkö Kai Blauberg Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsäalan sanasto helpottaa yhteistyötä ja viestintää  

Ammattisanastosta on hyötyä metsäalan viestinnässä ja myös alan tietojärjestelmien sekä tietopalveluiden kehittämistyössä.  

– Metsäsanastosta löytyvät ruotsin-, englannin- sekä venäjänkieliset termivastineet. Tämä voi auttaa monikielisen viestinnän parissa työskenteleviä metsäammattilaisia sekä kielenkääntäjiä, kertoo terminologi Irina Kudasheva Suomen metsäkeskuksesta.   

Metsähydrologia ja metsäojitus -sanaston koostaminen alkoi keväällä 2022. Sanaston laatimiseen osallistui asiantuntijoita Metsäkeskuksesta ja Luonnonvarakeskuksesta sekä yksityinen metsäalan ammattilainen. Sanastotyötä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.    

Metsäalan sanastotyö -hanke järjestää keskiviikkona 11.1.2023 klo 9.00–10.30 info- ja keskustelutilaisuuden sanastoehdotuksen sisällöstä. Tilaisuudessa aluksi esitellään lyhyesti Metsäalan sanastotyö -hanketta sekä Metsähydrologia ja –ojitus - sanastoehdotusta. Loppuosa on varattu osallistujien omien kommenttien sekä kysymysten käsittelyyn. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Metsäkeskuksen koulutus- ja tapahtumakalenterin kautta.   

Metsähydrologia ja metsäojitus -sanastoluonnosta voi kommentoida 27.1.2023 asti.   

Lisätietoa Metsäalan sanastotyö -hankkeesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.    

Kommenttipyyntö Metsähydrologia ja -ojitus -sanastosta lausuntopalvelu.fi-sivustolla  

Lisätietoja:  
Kai Blauberg    
projektipäällikkö, Metsäalan sanastotyö -hanke    
Suomen metsäkeskus    
p. 050 570 8406    
kai.blaubergatmetsakeskus.fi   

Irina Kudasheva 
terminologi 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 453 1436 
irina.kudashevaatmetsakeskus.fi 

Havainnot liito-oravista ja haukanpesistä päivitetty Metsään.fi-palveluun Toimijatiedote - 05.12.2022 08:19
Saha- ja puutuotealalle lisää tuottavuutta ja kasvua Toimijatiedote - 17.01.2023 08:00