Siirry pääsisältöön

Kuorellinen havupuutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää

Toimijatiedote - 17.06.2021 08:28

Puutavaran omistajien tulee huolehtia havupuutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä.  

Toukokuun puolenvälin tienoille ajoittunut lämmin viikko aloitti kirjanpainajien parveilun samanaikaisesti ja melko tasaisena eteläisessä ja keskisessä Suomessa aina Kainuuta myöten. Toukokuun lopun viileät ja sateiset olosuhteet puolestaan hillitsivät parveilua.   

Luonnonvarakeskus koordinoi ja hoitaa kirjanpainajan seurantapisteitä yhdessä Suomen metsäkeskuksen, vapaaehtoisten metsänhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.  Kirjanpainajaseurannan seurantakohteilla toukokuun saalismäärät pysyivät kohtuullisina, vaihdellen pääsääntöisesti 1 000–3 000 yksilön välillä. Yli 3 000 kirjanpainajayksilöä havaittiin paikoin Kymenlaaksossa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Metsätuhojen riskin katsotaan merkittävästi kohonneen, kun saalismäärä ylittää 15 000 yksilön rajan.   

Metsäkeskus tiedottaa kesän aikana metsänomistajia kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista kirjeitse ja kehottaa kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin.  

Kaarnakuoriaiset pesiytyvät puutavarapinoihin ja heikkoihin pystypuihin  

Havupuille vahingolliset kaarnakuoriaiset parveilevat keväällä, kun lämpötila nousee noin +20 asteeseen. Parveilun aikana kuoriaiset pesiytyvät tuoreisiin puutavarapinoihin ja heikentyneiden pystypuiden nilakerrokseen.    

Kesän puolivälin jälkeen uusi, moninkertaistunut kuoriaissukupolvi poistuu puista lähimaastoon. Kirjanpainajien ja muiden tuhohyönteisten pesäpaikkoina olleet puut ja puutavarapinot tulisikin kuljettaa pois niin, että uusi sukupolvi ei ehdi poistua pesäpaikoistaan ympäröivään metsään.  

Uusi hyönteissukupolvi poistuu pesäpaikoistaan eteläisessä Suomessa aiemmin kuin pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaissa on säädetty tällä perusteella päivämäärät, joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea.   

Metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan myös vahingoittuneet puut pois metsästä kuusella 10 kuutiometriä hehtaarilla ja männyllä 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita. Yksittäisiä tulenkaatoja ja muita vahingoittuneita puita voi jättää metsään lahoamaan ja lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta.  

Lisätietoa metsätuholain määräajoista ja velvoitteista on Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Ilmoitetut metsätuhohakkuukuviot näkyvät karttapalvelusta  Metsäkeskuksen verkkosivuilta

Lisätietoja:  
Yrjö Niskanen  
valmiuspäällikkö  
Suomen metsäkeskus  
p. 040 065 3863  
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi  

Pekka Kuitunen  
metsänhoidon asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 050 434 4889  
pekka.kuitunenatmetsakeskus.fi 

Hae mukaan suometsän hoidon suunnittelun pilotointiin Toimijatiedote - 09.06.2021 08:34
Paula-myrsky teki Koillismaan metsiin miljoonavahingot Toimijatiedote - 24.06.2021 13:11