Skip to main content
Toimijatiedote - 09.06.2021 08:34

Hae mukaan suometsän hoidon suunnittelun pilotointiin

Suomen metsäkeskus on käynnistänyt kilpailutuksen, jossa haetaan toimijoita pilotoimaan suometsän hoidon suunnittelua ja toteutusta uuden metsätalouden kannustejärjestelmän (metka) esityksen mukaisesti. Haku kilpailutukseen on avoinna 8.7.2021 saakka.

Suometsän hoidon työlaji ja sen tukiehdot uudistuvat tulevassa metsätalouden kannustejärjestelmässä. Tavoitteena on edistää ja lisätä suometsäkohteiden kokonaisvaltaista ja monitavoitteista suunnittelua suo- tai osavaluma-aluetasolla. Toimenpiteiden vaikutuksista ja vaihtoehtoisista vedenpinnan säätelykeinoista on jatkossa esitettävä arviot. Suunnittelussa edellytetään käytettäväksi Metsäkeskuksen tarjoamia paikkatietoaineistoja ja työkaluja.   

Koko valuma-alueen huomioiva suometsien hoidon suunnittelu ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi vaativat toimijoilta erikoisosaamista. Metsäkeskuksen pilottihankkeessa selvitetään muun muassa eri aineistojen käytettävyyttä, suunnittelun ajanmenekkiä ja kustannuksia, tarkoituksenmukaisten suunnittelualueiden koostamisen mahdollisuuksia sekä koulutustarpeita. Pilotointi auttaa asettamaan suometsän hoidon suunnittelulle täsmälliset sisältöä, laajuutta, laatua ja kustannuksia koskevat tavoitteet.   

Hankkeeseen haetaan toimijoita eri puolilta Suomea julkisella kilpailutuksella.  Pilotointihankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja se kestää vuoden 2022 loppuun.  

Haku kilpailutukseen on avoinna 8.7.2021 saakka. Kilpailutusdokumentit ovat Hanki-tarjouspalvelun sivuilla.   

Lisätietoja:  
Juuso Ojanen 
kehittämisasiantuntija 
p. 0504348154 
juuso.ojanenatmetsakeskus.fi