Siirry pääsisältöön

Kuinka yksityisteiden kunto varmistetaan tulevina vuosina? – tulevaisuuskatsauksen mukaan tieverkosto vaatii pikaisesti toimia ja osaavia yrittäjiä

Toimijatiedote - 26.10.2022 07:10

Suomen metsäteollisuuden raaka-aine ja lämmitykseen tarvittava energiapuu lähtevät metsästä liikkeelle yksityisteitä pitkin. Vain toimiva tieverkosto mahdollistaa metsäbiotalouden investoinnit Suomeen tulevaisuudessakin. Suomen metsäkeskuksen uusimman tulevaisuuskatsauksen mukaan yksityistiepalveluiden tuottajiksi tarvitaan pikaisesti lisää ammattimaisia palvelu- ja koneyrittäjiä. 

Suomessa on yksityisteitä noin 370 000 kilometriä. Yksityisteiden varsilla asuu noin puoli miljoonaa ihmistä. Tiekuntia on Suomessa noin 60 000, ja ne päättävät yksityisteiden perusparannuksista ja kunnossapidosta. Tiekuntien hallinto on parhaillaan murrosvaiheessa. Tiekunnissa on entistä enemmän kysyntää ammattimaisille tieisännöitsijöille ja muille yksityistiepalveluja tuottaville yrityksille. 

– Ammattimaisia palveluntarjoajia tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti lisää maahamme, sillä yksityisteiden korjausvelka on kasvanut voimakkaasti, sanoo erityisasiantuntija Timo Pisto Suomen metsäkeskuksesta. 

Infra-alan osaajia tarvitaan tuottamaan yksityistiepalveluita  

Yksityisteiden perusparannushanke lähtee liikkeelle laadukkaan suunnitelman teolla. Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan alan toimijoiden tulee kouluttautua ja pitää huolta osaamisestaan, sillä erityisesti infra-alan osaamista tarvitaan yksityistiepuolelle merkittävästi lisää. Yksityisteiden perusparannusten käynnistyminen edellyttää, että toimijat myyvät ja markkinoivat tieurakoita aktiivisesti tiekunnille.  

– Yksikään tie- tai siltahanke ei käynnisty ennen kuin tiekunnat on herätelty asiaan. Tämän osa-alueen hallinta on monelle infra-alan toimijalle vierasta. Se on osaltaan vaikuttanut siihen, etteivät yksityistiehankkeet ole löytäneet infra-alan toimijoiden palveluntarjontaan toivotulla tavalla, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta. 

Merkittävä panostus puu- ja energiahuollon turvaamiseen 

Suomen metsäkeskus on aloittanut mittavan työn, jossa kartoitetaan Suomen yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa, selvitetään energiapuuterminaalien tilanne ja tarve sekä kannustetaan tiekuntia teiden perusparannukseen ja kunnossapitoon. TIESIT-hankkeessa tuotetaan tietoa yksityistieverkoston kunnon parantamiseksi ja toimivan puu- ja energiahuollon varmistamiseksi tulevina vuosina. Kuntokartoituksissa tuotettavan tiedon avulla yrittäjät voivat löytää uusia työkohteita eri puolilta Suomea.  

Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelut on tuottanut tänä vuonna kolme tulevaisuuskatsausta yrittäjille. Neljäs saha- ja puutuotealan tulevaisuuskatsaus julkaistaan joulukuussa. Metsäkeskuksen yrityspalveluissa työskentelee yritysneuvojien lisäksi metsänhoidon, bioenergian, metsäteiden ja logistiikan, puurakentamisen sekä metsä- ja luonnontuotealan asiantuntijoita.   

Yksityistiet ja logistiikka -tulevaisuuskatsaus on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Tule kuulemaan tulevaisuuskatsauksesta 3.11. ja Yrittäjien aamunavaus - puhutaan metsäteistä -verkkotilaisuuteen. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen 

Lisätietoja:  
Marko Ämmälä 
yrityspalvelujen päällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 314 0521 
marko.ammalaatmetsakeskus.fi 

Mika Nousiainen 
metsäteiden johtava asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 372 6641 
mika.nousiainenatmetsakeskus.fi  

Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu Toimijatiedote - 05.10.2022 11:45
Metsää omistavat kuolinpesät saavat nyt kirjeitse neuvoja metsäasioiden järjestelyyn Toimijatiedote - 02.11.2022 08:00