Siirry pääsisältöön

Metsäalan toimijat odottavat kaavamerkinnöiltä selkeyttä

Mediatiedote - 27.04.2022 14:37

Kaavamääräykset eivät tällä hetkellä ole riittävän yksiselitteisiä metsäalan toimijoiden mielestä. Kaikki, joihin kaavoilla on vaikutusta, tulee ottaa mukaan keskusteluun.

Suomen metsäkeskus järjesti tiistaina 26.4. Satakunnan ensimmäisen metsäbiotalousteemaisen kaavoituksen pyörän pöydän neuvottelun. Satakuntaliitossa järjestettyyn neuvotteluun osallistui tahoja, jotka toimivat kaavoituksen parissa ja joiden toimintaan metsien kaavoituksella on vaikutuksia.

Kaavoitusprosesseilta toivotaan sujuvuutta

Kaavoituksen pyöreän pöydän neuvottelun tavoitteena oli käynnistää teemaan liittyvä aktiivinen kaavoitusyhteistyö Satakunnan alueella. Ensimmäisessä tapaamisessa keskeisiä keskustelunaiheita olivat sujuva ja osallistava kaavaprosessi sekä kaavamerkintöjen selkeys.

– Kaavamääräysten tulee olla selkeitä, yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä. Muidenkin kuin kaavoituksen asiantuntijoiden on saatava selville mitä oikeuksia ja velvoitteita merkinnöistä ja määräyksistä seuraa, toteaa Mika Salmi Suomen metsäkeskuksesta.

Maakuntakaavalla yhteensovittajan rooli

Maakuntakaavan tehtävänä on yhteensovittaa erilaiset tavoitteet, toiminnot ja arvot. Satakuntaliiton alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf toi esille maakuntakaavan tuomia metsäbiotalouden mahdollisuuksia ja rajoitteita.

– Maakuntakaavojen liikennejärjestelmä edistää puun kuljetuksia esimerkiksi tehtaille ja sahoille sekä satamiin. Samoin maakuntakaavan aluevaraukset mahdollistavat puuta käyttävien tehtaiden ja lämpölaitosten sijoittumisen ja kehittämisen. Rajoitteita voivat aiheuttaa muun muassa suojelualuemääräykset. Myös uudet tie- ja voimalinjat voivat pirstoa yhtenäisiä metsäalueita ja vähentää metsäalaa.

Laajojen metsäalueiden kaavoitusta toivotaan vältettävän

MTK-metsänomistajien kenttäpäällikkö Markus Nissinen totesi, että laajojen metsäalueiden kaavoittamista on vältettävä.

– Metsiä tulee kaavoittaa vain silloin, kun on tarvetta maankäytön muutokselle. Kaavamerkintöjen tulee olla selkeitä ja tarpeellisia eivätkä ne saa aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta.

Osallistaminen ja vaikutusten arviointi tärkeää

Maanomistajien osallistaminen kaavoitusprosesseihin aiheutti runsaasti keskustelua. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitarkastaja Hannu Eerikäinen totesi, että yleiskaavasta lähtee vireille tulovaiheessa tieto alueen maanomistajille. Metsäteollisuus ry:n edustaja Timo Viinamäki A. Ahlström Kiinteistöt Oy:stä sanoi, että maanomistajien tulisi päästä mukaan luontoarvojen kartoittamiseen.

Sekä MTK että Metsäteollisuus ry toivat esille, että yleiskaavoituksessa on selvitettävä luontoarvojen lisäksi myös kaavan vaikutukset metsätalouteen.

– Kaavoituksen ja käytännön metsätalouden yhteensovittamista voisi edistää yhteisellä keskustelulla ja esimerkiksi maastokäynneillä, totesi Metsähallituksen Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ilkka Korhonen.

Lounais-Suomen metsäohjelmasta aloite tilaisuuden järjestämiseen

Metsäbiotalousteemainen kaavoituksen pyöreän pöydän neuvottelu järjestettiin osana Lounais-Suomen metsäohjelman 2021–2025 toimeenpanoa.

– Metsään perustuvien elinkeinojen ja metsien monimuotoisuuden huomioimisen edistäminen kaavoitusprosesseissa on nostettu yhdeksi alueellisen metsäohjelman kymmenestä kärkihankkeesta vuosille 2021–2025, kertoo Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Minna Rautalin Lounais-Suomesta. Tavoitteena on jatkaa neuvotteluja tulevaisuudessa vuosittain.

Lisätietoja:
Minna Rautalin
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus
minna.rautalinatmetsakeskus.fi
p. 050 469 9090

Kuinka energian huoltovarmuus turvataan? - Metsäkeskuksen ensimmäinen tulevaisuuskatsaus avaa metsäenergiatoimialan näkymiä Mediatiedote - 27.04.2022 09:00
Metsänviljely monipuolistuu vähitellen Mediatiedote - 03.05.2022 09:00