Siirry pääsisältöön
Toimijatiedote - 07.12.2021 08:57

Energiapuun korjuukohteet näkyvät nyt uudessa karttapalvelussa

Suomen metsäkeskus on julkaissut karttapalvelun, josta voi katsoa mahdollisia energiapuun korjuukohteita ja niiden sijaintia. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää karttapalvelua puunhankinnan suunnittelussa ja metsänhoitotöiden markkinoinnissa. Palvelussa on yli 58 000 hehtaaria mahdollisia energiapuukohdekeskittymiä.

Mahdollisten energiapuukohteiden keskittymien sijaintia voi tarkastella nyt avoimesta karttapalvelusta  Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Karttapalvelussa näkyy mahdollisesti energiapuuta sisältäviä nuoren metsän hoito- ja ensiharvennuskohteita, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan sekä puunkuljetusreittiä.  

Metsäalan toimijat voivat löytää karttapalvelun avulla uusia työkohteita. Palvelua voi hyödyntää myös puunhankinnan suunnittelussa ja metsänhoitotöiden markkinoinnissa metsänomistajille. 

Energiapuun korjuukohteita on haettu yhdistämällä metsävaratietoa ja Väyläviraston Digiroad-aineiston tietoja. Näin on löydetty mahdollisesti pienpuuta sisältäviä metsiä, joissa olisi tarvetta tehdä nuoren metsän hoitoa tai ensiharvennusta. Lisäksi on katsottu, että energiapuukohdekeskittymän lähellä kulkee tie, jotta puun kuljetus olisi mahdollista.  

Karttapalvelussa eivät näy kohteet, joille on saapunut kolmen vuoden aikana nuoren metsän hoidon kemera-toteutusilmoitus tai joilla on voimassaoleva metsänkäyttöilmoitus. 

- Kannattavuutta voidaan parantaa kohdistamalla energiapuun korjuuta isompiin kokonaisuuksiin. Tietoja karttapalveluun päivitetään kaksi kertaa vuodessa, kertoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta. 

Karttapalvelu on tuotettu osana Suomen metsäkeskuksen Tule metsään! -kampanjaa , jossa kannustetaan metsänomistajia ja metsäalan toimijoita nuoren metsän hoitoon ja energiapuuna käytettävän pienpuun korjuuseen. 

Nuorten metsien hoitoa ja energiapuuta tarvitaan nykyistä enemmän 

Suomessa on runsaasti hoitamattomia nuoria metsiä, joista olisi mahdollista korjata metsänhoitotöiden yhteydessä energiapuuta. Uudessa karttapalvelussa mahdollisia energiapuukohdekeskittymiä on yli 58 000 hehtaaria.  

Suomen metsäkeskus myöntää nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen valtion kemera-tukea. Viime vuosina nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta on tehty tuella keskimäärin vain noin 27 prosenttia laskennallisista mahdollisuuksista, eli tukea ja työmahdollisuuksia on jäänyt hyödyntämättä. Viime vuosina pienpuuta on korjattu kemera-tuella mahdollisuuksiin nähden eniten Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Pohjois-Karjalassa.  

- Energiapuun kysyntä kasvaa koko ajan voimakkaasti, kun kivihiilen ja turpeen käyttöä vähennetään energiantuotannossa. Nuorissa metsissä on metsäalan toimijoille paljon työmahdollisuuksia, Tuononen sanoo. 

Tietoa työkohteista 

Uuden karttapalvelun lisäksi metsäalan toimijat voivat saada tietoa nuoren metsän hoitokohteista tai ensiharvennuskohteista Metsätyöt kartalla -palvelusta, joka on Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Tietoja ja monipuolisia karttoja metsänomistajien metsissä olevista hoitokohteista voi saada Metsään.fi-toimijapalvelusta metsänomistajien suostumuksella. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, voi työkohteita hakea myös erilaisilla tietopyynnöillä Metsäkeskuksesta. Lisätietoa tietojen käsittelystä ja luovutuksesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Tutustu Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalveluun Metsäkeskuksen verkkosivulla.  

Kartta: Kemera-tuella toteutettu pienpuun keruu suhteessa mahdollisuuksiin maakunnittain  
 

Lisätietoja:  
Juha Tuononen 
metsänhoidon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 348 5599 
juha.tuononenatmetsakeskus.fi