Siirry pääsisältöön
Toimijatiedote - 10.12.2021 09:10

Ympäristötukihakemusten valmistelussa on työtä tarjolla - ilmoita yhteystietosi maanomistajien tiedotekirjeeseen

Toimijoiden ympäristötukihakemusten valmistelu on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi ja sen toivotaan jatkuvan nousujohteisesti.

Tänä vuonna ympäristötukipäätös on tehty koko maassa jo 170 toimijan laatimaan hakemukseen ja 625 hehtaarin alalle. Toimijoiden valmistelemien sopimusten määrä on yli kolminkertaistunut viime vuosina. 

Hakemusvalmistelu sopii muun muassa metsäsuunnittelijoille, puukaupan oheispalveluksi tai täydentämään palveluntarjoajan palveluvalikoimaa. 

Ympäristötukihakemusvalmistelusta on monia hyötyjä 

Toimijalle voidaan myöntää ympäristötukihakemuksen valmistelusta valmistelukorvaus, joka voi olla enintään 20 prosenttia maanomistajalle maksettavasta ympäristötukikorvauksesta. Valmistelutyössä elinympäristöjen tunnistamisen ja huomioimisen asiantuntemus lisääntyy, josta on hyötyä muun toimenpidesuunnittelun yhteydessä. 

Hakemusvalmistelun yhteydessä toimijalle tarjoutuu hyvä mahdollisuus tarjota maanomistajalle myös muita palvelujaan, kuten taimikonhoitoa tai energiapuun korjuuta. 

Ilmoittaudu ympäristötukihakemusten valmistelua tarjoavaksi toimijaksi 

Metsäkeskus lähettää ensi vuoden alussa kirjeen maanomistajille, joiden ympäristötukisopimus on päättymässä vuonna 2022. Päättyviä ympäristötukisopimuksia on yhteensä noin 1 000 kappaletta ja 4 700 hehtaaria.  

Alueellisissa maanomistajakirjeissä voimme kertoa hakemusvalmistelussa avustavien toimijoiden yhteystiedot. Voimme myös lisätä luettelon ympäristötukihakemuksia laativista toimijoista Metsäkeskuksen verkkosivuille. Luetteloon voidaan lisätä ne toimijat, jotka ovat antaneet suostumuksen yhteystietojensa julkaisuun. Laatijaluetteloon on mahdollista ilmoittaa tietoja myöhemmin sekä täydentää tai päivittää laatijatietoja. Näin Metsäkeskus voi tiedottaa myös uusille suojelusta kiinnostuneille maanomistajille ympäristötukihakemuksia valmistelevista toimijoista.  

Voit antaa suostumuksen ja ilmoittaa organisaatiosi, vastuuhenkilön sekä hakemuslaatijat oheisella kyselyllä 16.1.2022 mennessä lisättäväksi maanomistajien tiedotekirjeeseen ja laatijaluetteloon verkkosivuillemme.  

Metsäkeskuksesta tukea hakemusvalmisteluun 

Metsäalan toimijat osaavat arvioida puustoa ja tunnistaa elinympäristöjä, ja tästä on hyötyä hakemusvalmistelussa. Metsäkeskus perehdyttää tarvittaessa hakemuksen laatimiseen ja rahoitusehtoihin. Järjestämme alueellista ja valtakunnallista koulutusta ja neuvontaa.  

Ympäristötukeen liittyvä ohjeistus on koottu Metsäkeskuksen verkkosivulle.  Tiedossa olevia metsälakikohteita voi tarkastella Erityisen tärkeät elinympäristöt -sivulta ja voimassa olevia ympäristötukisopimuksia Tuet-sivulta

Lisätietoja: 
Riitta Raatikainen 
luonnonhoidon johtava asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 314 0440 
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi