Skip to main content
Uutinen - 28.04.2021 08:13

Ammattikalustoa tarvitaan yksityisteillä, löytyykö apu vuokrauksesta

Yksityisteitä hoidetaan hyvin vaihtelevan tasoisilla laitteilla. Varsinkin heikkokuntoisilla teillä, kevyellä hoitokalustolla ei saada hyviä tuloksia ja teiden kunto voi heiketä entisestään.

Huonokuntoinen metsätie.

Kuva: Johanna Kleemola

Pohjois-Suomen tiekunnilta ja tienhoitoyrityksiltä selvitettiin tienhoidon kalustotarpeita. Tuloksista, tarjolla olevasta kalustosta ja toimintamalleista keskusteltiin selvityksen tehneiden Puun tiet digiaikaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Puun tiet digiaikaan Lapissa hankkeiden järjestämissä webinaareissa.
 
Tilaisuudessa esiteltiin toimintamalli, jolla tiekohtaisten tarpeiden kokoaminen ja tilausten niputtaminen mahdollistaisi vuokrakaluston hyödyntämisen. Järeän ammattilaiskaluston hankkiminen yksittäiselle tiekunnalle tai jopa tienhoitopalveluja tuottavalle yritykselle voi muodostua liian kalliiksi. Vaihtoehtona on tarjolla myös konevuokrausta, jos kysyntää erityskalustolle esimerkiksi tiekarhuille on riittävästi. 

Kysytyimmät koneet ja laitteet

Kesäaikaisen tienhoidon kysytyimpiä olivat järeät tielanat ja tienluiskien vesakon leikkaukseen soveltuva kalusto. Lähes kolmanneksella vastaajista oli tarvetta tiekarhulle ja kallistuvalla kauhalla varustetulle kaivurille.

Talviajan kalustotarpeina nousivat tärkeimmiksi kärki- ja vinoetuaurat. Myös alustateriä, polanneteriä ja tiekarhuja kaivattiin. Varsinaisten yksityisteiden jatkeena olevien penger- tai talviteiden hoitoon kaivattiin rinnetamppareita, sorkkavalsseja tai erilaisia traktori- ja kaivuri kalustoja.

Kyselyyn saatiin lähes 300 vastausta, josta 76 prosenttia tieosakkailta, 11 prosentti tienhoidosta vastaavilta yrityksiltä ja 8 prosenttia metsäalan toimijoilta. 

Tien kunnossapito kannattaa

Säännöllisellä hoidolla myös vuotuiset kustannukset pysyvät kohtuullisina. Kun tiekunnat harkitsevat kunnossapidon ja teiden talvihoidon järjestämistä, harkittavaksi tulee haluttu tien liikennöitävyys, tienhoidon jäsenille aiheuttamat velvoitteet kustannusten tai talkootyön muodossa. Nykyisin talkoot ovat vähentyneet ja ammattimaisten tienhoitopalveluyritysten käyttö lisääntymässä. Palveluyritysten etuna on tienhoidon osaaminen ja tehokas kalusto.

- Hyvä hoito pidentää tien liikennöinti-ikää, painottaa Metsäkeskuksen johtava tieasiantuntija Mika Nousiainen

Tiekunta vastaa tienhoidosta

Tieyhdistys näkee yksityistienpidon kehittämissuuntana ammattimaisuuden vahvistumisen. Tieisännöinnin kehittäminen ja digitalisointi auttavat tiekuntahallinnon modernisointia. 
-    Tiekunta vastaa tienhoidosta, muistuttaa yksityistieasiantuntija Teuvo Taura, Suomen Tieyhdistyksestä. Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa, että osakkaat voivat tietä käyttää heille välttämättömien liikennetarpeiden mukaan. Kunnossapito on tärkeää myös liikenneturvallisuuden vuoksi. 

Kuluvana vuonna on erinomaiset mahdollisuudet tarttua teiden kunnostamiseen, koska rahoitusta on tarjolla runsaasti. Ely-keskusten myöntämiin yksityisteiden valtionavustuksiin vuonna 2021 on käytössä 30 miljoonaa euroa. Tuki siltahankkeisiin on 75 prosenttia ja kantavuuden ja liikenneturvallisuuden parantamishankkeisiin 50 prosenttia Metsäkeskuksen hallinnoimia yksityisteiden kemera-avustuksia on haettavissa 8 milj €. Kemera-tuki on Pohjois-Suomessa tien perusparannukseen 60 prosenttia ja siltahankkeisiin 70 prosenttia. Kunnilta on myös mahdollista hakea avustusta kunnossapitoon. Rahoituksen ehdot vaihtelevat rahoitusmuodoittain, mutta kaikissa tapauksissa tarvitaan tiekunnan aktiivisuutta ja päätös hankkeen käynnistämisestä.