Siirry pääsisältöön

Tuki metsäteihin

Palvelu

Tuki metsätien rakentamiseen ja perusparannukseen on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Tukea voi hakea myös siltahankkeisiin.

Kunnostettavien ja uusien metsäteiden on sovelluttava ympärivuotiseen käyttöön, lukuun ottamatta kelirikkoajan rajoituksia. Siltahankkeissa pitää muistaa, että sillan mitoituksista huolehditaan taitorakenneohjeistuksen mukaisesti.

Metsätien rakentamista ja perusparannusta sekä siltahankkeita tuetaan vain usean tilanomistajan yhteishankkeena. Yhteismetsän yksinään hallinnoima tie luokitellaan yhteishankkeeksi. Metsätalouden kuljetusten osuuden on oltava uusilla teillä vähintään puolet ja perusparannuksessa vähintään 30 prosenttia tien käytöstä.

Hae tukea kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Rahoitusta myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot. Kustannuksiin voi sisältyä suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksia.

Metsätien perusparannuksen tuki on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 50 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 60 prosenttia kokonaiskustannuksista. Siltahankkeissa tuki on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 60 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 70 prosenttia.

Uuden tien rakentamisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia, keskisessä Suomessa 40 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 50 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Tuki metsätien tekemiseen ja -perusparannukseen on yksi kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.

Tukea metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen voidaan myöntää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Tiekunnan tulee olla perustettu.
 • Uuden tien osalta hankkeen vähimmäispituus on 500 metriä.
 • Kunnostetun tien päällysrakenteen tulee olla perusparannushankkeilla vähintään 3,6 metriä leveä.
 • Uuden tien päällysrakenteen tulee olla vähintään 4,0 metriä leveä.

Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt tulee kilpailuttaa. Tuki määräytyy todellisten kustannusten mukaan.

Tiehankkeilla tiekunta muodostaa hankintayksikön. Tämä on huomioitava sekä suunnittelu- että toteutustöiden kilpailutuksessa.

Tuen myöntäminen edellyttää, että Metsäkeskus on hyväksynyt toteuttamissuunnitelman. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Suunnitelmaan tulee sisältyä

 • rahoitushakemus
 • metsätiesuunnitelma
 • kartta, johon on merkitty muun muassa tielinjaus, rummut, kohtaus- ja kääntöpaikat sekä maa-aineskerrokset
 • osakastila- ja omistajaluettelo
 • ympäristöselvitys
 • kustannusten erittely suunnittelu-, työ- ja tarvikekustannuksiin sekä muihin kustannuksiin
 • tiloittainen selvitys kustannusten työmääristä
 • toteutussopimus
 • tietoimitusten ja tiekunnan kokousten pöytäkirjat
 • kohtaamis- ja kääntymispaikkojen mitoitukset
 • maastotutkimuspöytäkirja tai muu vastaava dokumentti.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Jos samalle kohteelle on myönnetty aiemmin tukea metsätien rakentamis- tai perusparannushankkeeseen, voit saada tukea uudelleen, kun tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään 20 vuotta.

Hae tukea metsätien tekemiseen, metsätien perusparannukseen tai siltahankkeeseen toimittamalla hakemus ja toteuttamissuunnitelma Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta. Työt saa aloittaa vasta, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen.

Tulosta lomakkeet Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimita ne Metsäkeskukseen turvapostilla. Voit myös lähettää lomakkeen Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Töiden toteuttamisesta on tehtävä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle määräajassa. Näet määräajan rahoituspäätöksestä.

Voit ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta töiden etenemisen mukaan. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia hankkeelle myönnetyn tuen määrästä.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Kemera-tukea voidaan myöntää metsäautoteiden rakentamiseen tai perusparannukseen.

Tee toteutuksesta toteutusilmoitus Metsäkeskukseen, kun työ on tehty.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Voit hakea tukea metsäteiden rakentamiseen tai perusparannukseen.

Hae tukea kirjallisesti ennen töiden aloittamista. Työt voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita hakemus Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tee metsätien toteuttamissuunnitelma Kemera-rahoitetun metsätien tekemisen tai yksityistien kunnostamishankkeen yhteydessä.

Hae tukea metsätien tekemiseen tai metsätien perusparannukseen toimittamalla hakemus ja toteuttamissuunnitelma Metsäkeskukseen ennen töiden aloitusta.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Valtakirjalla voit valtuuttaa jonkun muun henkilön edustamaan itseäsi Kemera-rahoitetussa hankkeessa.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla "Metsätalouden tuet ja hirvieläinvahinkojen ilmoitukset" tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Linkit

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Verkkosivulla esitellään tuettavat työlajit ja annetaan lisätietoja tuesta.

Siirry verkkosivulle

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen.

Siirry verkkosivulle
Päivitetty