Yhteismetsärekisteri

Lisätietoja

Jukka Matilainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4327
jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi

Jarmo Mulari
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4738
jarmo.mulari(at)metsakeskus.fi

Suomen metsäkeskus ylläpitää valtakunnallista yhteismetsärekisteriä.

Yhteismetsärekisteri-linkin kautta yhteismetsät pääsevät omilla käyttäjätunnuksillaan tekemään muutospyyntöjä rekisteritietoihin. Ulkopuoliset saavat rekisteristä tietoja lähettämällä yhteismetsäkohtaisesti yksilöidyn tietopyynnön osoitteeseen kirjaamo(at)metsakeskus.fi. Yhteismetsärekisterin tietojen laajempi julkistaminen voidaan tehdä vasta sitten, kun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutukset ja niiden aiheuttamat muutostarpeet on selvitetty ja toteutettu.

Yhteismetsälain (109/2003) 48 §:ssä säädetään yhteismetsärekisteristä:

48 §
Yhteismetsiä koskeva rekisteri

Metsäkeskuksen on pidettävä toimialueellaan olevista yhteismetsistä julkista rekisteriä. Rekisteriin on merkittävä:

1. yhteismetsän osakaskunnan ohjesääntö ja sen muutokset;
2. hoitokunnan jäsenet, varajäsenet ja toimitsijat sekä heidän kotipaikkansa ja osoitteensa;
3. yhteismetsän toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt sekä heidän kotipaikkansa ja osoitteensa; sekä
4. tieto 50 §:ssä tarkoitetusta ulosmittauksesta sekä ulosmittauksen raukeamisesta ja lakkaamisesta.

Yhteismetsän osakaskunnan on viivytyksettä ilmoitettava Metsäkeskukselle rekisteriin merkittäväksi 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Mitä 1 momentissa mainittuun rekisteriin on merkitty, katsotaan tulleen sivullisen tietoon.

.