Tilastot ja kartat

Metsäkeskus kerää tietoa metsistä. Vuosittain kartoitetaan 1,5 miljoonaa hehtaaria metsää. Yksityiskohtaiset tiedot julkaistaan Metsään.fi-palvelussa metsänomistajille ja metsäalan toimijat saavat tiedot käyttöönsä metsänomistajan luvalla. Koostamme myös alueittaista metsävaratietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien puuta raaka-aineena käyttävien laitosten suunnittelussa.

Kaikista kaupallisista hakkuista on ilmoitettava Metsäkeskukselle. Seuraamme metsävarojen käyttöä ja puukauppatilannetta metsänkäyttöilmoitusten perusteella. Seuraamme jatkuvasti metsätalouden tukien käyttöä ja jaamme tietoa jäljellä olevista varoista metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille.

Lisäksi seuraamme metsänhoidon ja puunkorjuun laatua satunnaisilla tarkastuksilla. Valvomme, että metsälain tärkeimpiä velvoitteita noudatetaan. Julkaisemme satoihin mittauksiin perustuvaa tietoa puunkorjuun laadusta ja luonnon huomioimisesta metsänhakkuussa.

Varaudumme metsätuhoihin ja seuraamme muun muassa kirjanpainajien määrää vuosittain. Pyrimme myös ennakoimaan tuholaisten esiintymistä tuulituhojen ja aiempien hyönteistuhojen perusteella.

 

Osallistu verkkoluennolle!

Katso kaikkien webinaarien ajankohdat.

Kaikki Metsäkeskuksen koulutukset ja tapahtumat löydät osoitteesta metsäkeskus.fi/tapahtumat.