Standardisering av skogsdata | Skogscentralen

Standardisering av skogsdata

Mer information

Heikki Eronen
expert på skogsdatastandardisering
tfn 029 432 4523
heikki.eronen(at)skogscentralen.fi

För att de många organisationerna i skogsbranschen lätt ska kunna byta information sinsemellan och bättre betjäna skogsägarna och andra kunder är det viktigt att datasystemen kommunicerar med varandra.

Standardiseringsgruppen har som uppgift att skapa gemensamma termer och en gemensam praxis. Med hjälp av dem kan till exempel skogsdata sändas från en organisation och från ett datasystem till en annan organisations datasystem.

Med hjälp av standarderna får till exempel Naturresursinstitutet Luke statistik över virkeshandel från varje skogsorganisation i en enhetlig form, och Skogscentralen kan förmedla aktuella skogsdata till organisationerna.

Finlands skogscentral svarar för standardiseringsarbetet. Arbetsgruppen är öppen för alla aktörer.

Läs mer om standardiseringsprocessen för skogsdata

Mer information om standarderna och exempel på system som utnyttjar dem:

Heikki Eronen (anmälningar till standardiseringsgruppens e-postlista)
heikki.eronen(at)skogscentralen.fi

.