Gå direkt till innehållet

Det geografiska informationsmaterialet är avsett att kunna användas som stödmaterial när man planerar och genomför skogsvårdsåtgärder. Materialet avskaffar inte behovet av planering på plats i terrängen, men det gör det möjligt att rikta planeringen speciellt till de objekt som är viktigast ur vattenvårdssynpunkt.

I karttjänsterna kan du titta på materialet och använda geodataverktygen i webbläsaren utan något särskilt geodataprogram.

Ännu effektivare kan du utnyttja materialet om du använder det i ditt eget planeringssystem. Mer information om att ta i bruk materialet finns i presentationen av geodatamaterialet för vård av torvmarksskog (på finska).