Gå direkt till innehållet

Naturens mångfald

Tryggandet av skogsnaturens mångfald är en central del av ett hållbart skogsbruk. Målet med naturvård och naturhänsyn är att förbättra skogsnaturens mångfald. Med naturvård och naturhänsyn kan man trygga bevarandet av värdefulla livsmiljöer och hotade arter, rena vattendrag och en mångsidig skogsnatur för kommande generationer.

Naturhänsyn i ekonomiskog kan förbättras med naturvårdsträd, bevarandet av död ved, skyddszoner intill vattendrag, vattenvårdskonstruktioner, blandskog och bevarandet av naturobjekt samt viltets levnadsplatser. 

Skogscentralen är med och främjar naturvård och naturhänsyn genom METSO-programmet, Helmi-livsmiljöprogrammet, naturvårdsprojekt och utvecklingsprojekt för naturvården. Skogscentralen ger råd och utbildning i de olika aspekterna av naturvård, både för skogsägare och skogsbranschens aktörer.

 

Riitta Raatikainen, METSO-programmet

ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440 
riitta.raatikainenatmetsakeskus.fi 

Riikka Salomaa, Helmi-livsmiljöprogrammet

expert på naturvård
tfn 040 775 8253
riikka.salomaaatmetsakeskus.fi