Skip to main content

Skogscentralen, Lahtis

Du kan sköta ärenden och få råd i frågor som anknyter till skogen med tidbeställning. Boka tid genom att kontakta Skogscentralens kundtjänst.

Besöksinformation

6:e våningen
Aleksanterinkatu 18 A
15140 LAHTI

Telefon

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller
mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Måndag: 09:00 - 12:00
Onsdag: 09:00 - 12:00
Vi betjänar med tidbeställning