Gå direkt till innehållet

Skogscentralen, Helsingfors

Du kan sköta ärenden och få rådgivning på kontoret med tidbeställning.

Besöksinformation

Besöksadress: Kronqvistsgränden 1
Böletået 9
00240 HELSINGFORS

Telefon

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Monday: 09:00 - 15:00
Wednesday: 09:00 - 15:00