MinSkog.fi | Skogscentralen

MinSkog.fi

Mer information

Kundtjänst på svenska
tfn 029 432 407
kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Skogscentralen tar på statens bekostnad fram basuppgifter om din skog. Du får tillgång till uppgifterna genom att logga in på MinSkog.fi. Tjänsten gör det enkelt att sköta skogsärenden och hålla kontakten med aktörer i branschen och Skogscentralen.

Skogsägare och aktörer loggar avgiftsfritt in i tjänsten med sina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Tjänsten kan också användas av delägare i samfällda skogar. 
 

MinSkog.fi för skogsägare

 • helhetsbild av din skogsegendom
 • skogsvårds- och avverkningsförslag
 • naturobjekt
 • mångsidiga kartor och flygfotografier
 • anmäl vårdobjekt och hitta aktörer som kan utföra arbetet
 • dela med dig av skogsdata till de aktörer du själv väljer
 • hantera ärenden med Skogscentralen: anmälan om användning av skog, Kemera-finansieringsansökan och anmälan om verkställande

Läs mer om nyttan av MinSkog.fi för skogsägare

Se videor som visar hur du använder tjänsten med svensk textning.

MinSkog.fi för aktörer

 • hitta nya kunder
 • sök efter och planera arbetsobjekt
 • mångsidiga kartor och geografisk information
 • du kan göra anmälan om användning av skog för skogsägaren och sköta Kemera-ärenden

Läs mer om nyttan av MinSkog.fi för aktörer

Mer information om skogsdata i tjänsten

.