Gå direkt till innehållet

Samtycke till behandling av skoglig information

Med blanketten kan du ge samtycke till skogsbranschens aktörer att behandla information om din skog.

När du har gett samtycket kan Finlands skogscentral överlåta skogsdata om din skog till de serviceleverantörer i skogsbranschen som du har valt samt ge dem tillgång till dina data i e-tjänsten som Skogscentralen erbjuder.

När tjänsteleverantörerna får tillgång till dina skogsdata kan de använda data när de erbjuder dig skogsbruksrelaterade tjänster, som till exempel utför arbeten som du har beställt eller ger dig råd i skogsvård.

Vi rekommenderar att du i stället för denna blankett ger samtycken i MinSkog.fi.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad