Gå direkt till innehållet

Ansökan om beviljande av undantag från tidsfrist för anmälan om användning av skog

Anmälan om användning av skog måste lämnas in minst 10 dygn innan försäljningsavverkning eller behandling av särskilt viktig livsmiljö inleds. Om avverkningarna måste påbörjas innan tidsfristen på 10 dagar har löpt ut måste undantagstillstånd sökas för det. Det är avverkningsrättens innehavare som gör ansökan om undantagstillstånd.

Skogscentralen tar ut en avgift baserad på i kraft varande förordning om avgiftsbelagda prestationer.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad