Gå direkt till innehållet

Nyttan för skogsägare

Samla skogsplaneringen till ett ställe

När du loggar in i tjänsten MinSkog.fi ser du alla skogsfastigheter som du äger. De ser också de samägda fastigheter där du är en av delägarna. Här kan du hantera dina skogsärenden och planera vården av din skogsegendom. Du får avgiftsfritt tillgång till skoglig information som samlats in med offentliga medel och en e-tjänst. 

Läs anvisningarna om hur man loggar in i tjänsten MinSkog.fi.

Du får information som stöd för beslutsfattandet

Den information som ingår i tjänsten MinSkog.fi ger dig en helhetsbild av din skogsegendom. Vi håller uppgifterna aktuella genom att uppdatera dem utifrån anmälningar och ansökningar som lämnas in till oss. Beståndsuppgifterna uppdateras med den årliga tillväxten en gång per år.  

Vilka uppgifter finns i tjänsten?

 • uppgifter om de skogsfastigheter som du äger ensam eller tillsammans med någon annan
 • figurspecifika beståndsuppgifter, dvs. du ser hurdant bestånd som finns i din skog
 • förslag på aktuella skogsvårdsarbeten
 • uppgifter om avverkningsmöjligheter
 • uppgifter om naturobjekt som observerats på din fastighet 
 • mångsidig miljöinformation från databaser som underhålls av den offentliga sektorn
 • kontaktuppgifter till skogsbranschens aktörer
 • kartor och flygfoton
 • flera kartnivåer.

Bli du med din egen skog: Logga in i tjänsten MinSkog.fi

Sköta skogsärenden och håll kontakt

I tjänsten MinSkog.fi kan du sköta skogsärenden när det passar dig bäst, både sådana ärenden som gäller Skogscentralen och ärenden som du har gemensamt med skogsbranschens aktörer. 

Enkelt att hantera ärenden

med Skogscentralen

 • Lämna in anmälan om användning av skog.
 • Ansök om stöd för skogsvårdsarbete och anmäl att arbetet har verkställts.
 • Anmäl utfört skogsvårdsarbete.
 • Anmäl älgskador.
 • Starta en skyddsutredning.
 • Lämna en anbudsbegäran om virkeshandel i Kuutio.
 • Anslut din skog till ett ekouppsamlingsområde.
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter.
 • Kontakta oss om uppgifterna om dina fastigheter eller figurer behöver ses över.

med tjänsteleverantörer i skogsbranschen

 • Meddela om objekt där det finns behov av skogsvård.
 • Hitta en lämplig tjänsteleverantör att utföra arbetet.
 • Dela med dig av dina skogsdata så blir det lättare att planera arbetet gemensamt.