Skip to main content
Pressmeddelande - 14.10.2021 12:12

Skogscentralen omorganiserar och inleder samarbetsförhandlingar

Finlands skogscentral planerar en organisationsförändring och inleder samarbetsförhandlingar.

Förutom att omorganisera uppgifterna söker Skogscentralen besparingar i personalutgifterna 2022. I förhandlingarna om att minska arbetsstyrkan är arbetsgivarens mål att spara 900 000 euro, vilket motsvarar cirka 15 årsverken.

Man strävar efter att spara i personalutgifterna på flera olika sätt, bland annat naturlig avgång, omvandling av heltidsanställningar till deltid, och uppsägningar. Samarbetsförhandlingarna berör hela personalen.

Vid Skogscentralen arbetar i dag cirka 580 personer.

Mer information ger:
direktör Ari Eini
Finlands skogscentral
tfn 029 432 5401
ari.einiatskogscentralen.fi