Gå direkt till innehållet

Projektansökan för naturvårdsprojekt öppnas

Aktörsmeddelande - 18.05.2022 10:43

Finlands skogscentral öppnar årets andra ansökningsrunda för naturvårdsprojekt 18.5.2022. Nu söker vi verkställare av vattenvårdsarbeten och vård och återställande av livsmiljöer.

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera åtgärderna och verkställa dem.

När ansökningstiden börjat kan aktörerna lämna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts och aktörerna väljs utifrån poängen. I poängsättningen används enhetliga pris- och kvalitetskriterier för hela landet.

Om inga tillräckligt bra ansökningar lämnas in kan ansökningstiden förlängas eller så kan man besluta att inte genomföra ett eller flera av projekten. Den aktör som väljs ansöker själv om kemera-finansiering.

Skogscentralen har kommit överens med markägarna om tillstånd för naturvårdsarbetena. Skogscentralen övervakar också genomförandet av projekten och ger råd i arbetet om det behövs. 

Verkställare söks till vattenvårds- och återställningsprojekt

Till projektansökan för naturvårdsprojekten har vi valt ut objekt med stor betydelse för den biologiska mångfalden och miljövården. Nu letar vi efter aktörer till tio naturvårdsprojekt i olika delar av landet.

Den här gången handlar det om vattenvårds- och återställningsprojekt i Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Birkaland Södra Österbotten och Norra Österbotten.

I vattenvårdsprojekten gör man olika vattenvårdskonstruktioner, som våtmarker, och förebygger erosion. Projekten för vård och återställning av livsmiljöer upprätthåller strukturdrag som är viktiga för naturens mångfald och återställer livsmiljöernas naturtillstånd.

Alla naturvårdsprojekten öppnas för ansökan 18.5.2022. Närmare information om varje projekt finns på sidan för naturvårdsprojekt på Skogscentralens webbplats. Ansökningstiden per projekt är vanligtvis 3-4 veckor.

Naturvårdsprojekt öppnas för ansökan tre gånger per år. Det finns det kemera-stöd att söka för naturvårdsprojekten. Stödet beviljas för hyggesbränning som stimulerar skogarnas mångfald, iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga för mångfalden samt för vattenvårds- och återställningsarbeten. 

Mer information ger: 

Nina Myllykangas
expert på naturvård
Finlands skogscentral
040 532 1165
nina.myllykangasatskogscentralen.fi 

Riikka Salomaa
expert på naturvård
Finlands skogscentral
040 7758 253
riikka.salomaaatmetsakeskus.fi 

Jarkko Partanen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral 
050 3368 860
jarkko.partanenatmetsakeskus.fi

Stödet för hopsamling av klenträd stiger i juni Aktörsmeddelande - 12.05.2022 14:31
Miljöstödet intresserar – användningen av skogsvårdsstöd dalar Aktörsmeddelande - 19.05.2022 09:16