Gå direkt till innehållet

Kraven på att bekämpa rotröta lättas tillfälligt från och med 6 maj

Nyhet - 05.05.2022 14:27

Skyldigheten att bekämpa rottickan mildras 6.5.2022 i och med en förordningsändring från Jord- och skogsbruksministeriet. Ändringen motiveras med att kriget mot Ukraina och sanktionerna mot Ryssland vållat problem i tillgången till urea, som används som bekämpningsmedel mot rottickan. Genom att ändra förordningen vill man förhindra att avverkningarna skulle upphöra om bekämpningsmedlet tog slut.

Rottickan bekämpas genom att stubbytorna bestryks med bekämpningsmedel.

Rottickan bekämpas genom att man behandlar stubbarna med bekämpningsmedel vid avverkningen. Foto: Johanna Kleemola

Skyldigheten att bekämpa rottickan, som orsakar rotröta, mildras 6.5.2022. När förordningsändringen träder i kraft behöver man inte längre bekämpa rottickan vid avverkningar på torvmark. Skyldigheten gäller inte heller om den lägsta temperaturen under avverkningsdygnet är lägre än 7 celsiusgrader på avverkningsplatsen. Den förändrade bekämpningsskyldigheten gäller fram till 30.11. 

Före ändringen har det varit obligatoriskt att bekämpa rottickan också på torvmark, och temperaturgränsen har varit 0 grader. 

Rottickan ska bekämpas i riskområdena från början av maj till slutet av november. 

– Den minskade bekämpningsskyldigheten ökar risken för att rottickan ska sprida sig, det hjälps inte. Rottickan orsakar ett ekonomiskt bortfall på uppskattningsvis 50-60 miljoner euro varje år för skogsägare. Om bekämpningsmedlet bara räcker till skulle det vara bra att bekämpa rottickan som under gångna somrar, säger beredskapschefen Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral. 

Både granens rotröta och tallens rotröta är vanliga i hela södra och mellersta Finland, och utbredningsområdet sprider sig norrut hela tiden.   

Rottickan bekämpas genom stubbehandling

Bekämpningen av rotticka vid avverkningar sker i första hand genom stubbehandling. Stubbehandlingen kan utföras antingen med urea eller med pergamentsvamp. För närvarande används urea som bekämpningsmedel i över 90 procent av de kommersiella avverkningarna. 

Andelen biologiskt bekämpningsmedel med pergamentsvamp har varit under 10 procent. Förbrukningen av stubbehandlingslösning var cirka 10 miljoner liter 2021. Av det består ungefär en tredjedel av urea, som används som verksam beståndsdel. 

Mer information om bekämpning av rottickan finns på Skogscentralens webbplats

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande: Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt på grund av problem med tillgången på urea

Skogsodlingen blir småningom mångsidigare Nyhet - 03.05.2022 09:32
De första gallringsavverkningarna är ofta för kraftiga Nyhet - 06.05.2022 09:11