Skip to main content
Nyhet - 30.09.2021 09:25

Finlands skogscentral överför skogs- och naturinformation till molnet

Skogscentralens nya skogs- och naturinformationssystem byggs upp i molnet. Det nya systemet tas i bruk i augusti 2022.

En kvinna i gul jacka tittar på en pekplatta i skogen.

Bildtext: Nästan alla skogsbranschens aktörer utnyttjar Skogscentralens skogs- och naturinformation.

Skogscentralen producerar skogs- och naturinformation om privatskogarna i Finland med hjälp av laserskanning och provytemätning. Det finns information om totalt cirka 14 miljoner hektar skog. Informationen uppdateras genom årliga tillväxtberäkningar samt genom att man tar emot uppgifter bland annat från avverkningsmaskiner. Skogscentralen delar den förädlade skogs- och naturinformationen i enlighet med direktivet om öppna data. Nästan alla skogliga aktörer i Finland drar fördel av den information som Skogscentralen tar fram.

Hittills har skogs- och naturinformationen producerats och delats med stöd av On Premises-lösningar, det vill säga via ett datacenter som Skogscentralen lagt ut på entreprenad. Skogscentralen håller emellertid på att förnya systemet för skogs- och naturinformation. Systemet byggs upp i samarbete med Bitcomp Oy på en plattform som tillhandahålls av molntjänsten AWS. Det nya skogs- och naturinformationssystemet tas i produktionsdrift i augusti 2022.

Med den nya molnbaserade lösningen eftersträvar Skogscentralen en bättre skalbarhet och driftsäkerhet samt snabbare projektgenomförande än vanligt. Ett mål är också att få betydligt mer automatik bland annat i produktionen av beståndsfigurer. Likaså eftersträvas kostnadsfördelar i och med att lösningarna för geografisk information i fortsättningen grundar sig på en öppen källkod.

I det sammanhanget förnyas också distributionen av öppen skoglig information till en AWS-molnbaserad lösning. I det delområdet samarbetar vi med CGI Suomi Oy. Syftet är att uppnå en bättre skalbarhet och driftsäkerhet hos tjänsten.