Gå direkt till innehållet

Dags för skogsdeklarering i början av året

Pressmeddelande - 26.01.2023 08:38

Nu i början av året bör skogsägarna sätta sig in i hur man fyller i skattedeklarationen för skogsbruket och deklarera det gångna årets alla inkomster och utgifter för skogsbruket. Riktvärdena för skogsbeskattningen ändrades för skatteåret 2022. De beräknade värdena på skogsmark ändrades i nästan alla landskap vid årsskiftet.

Nu krävs det mer egen aktivitet av skogsägaren än tidigare. Skatteförvaltningen skickar inte längre en tom deklarationsblankett per post till dem som idkar skogsbruk. Ett undantag är dödsbon och beskattningssammanslutningar, som fortfarande får blanketten per post.

Varje år gör över 200 000 skogsägare skogsskattedeklaration. Det betyder att en stor del inte deklarerar. I skogsskattedeklarationen uppger skogsägaren alla sina inkomster och utgifter för skogsbruket från det gångna året 2022. Också eventuella avskrivningar, utgiftsreserveringar, intäktsförda reserveringar och användning av skogsavdraget uppges i deklarationen. Momsskyldiga skogsägare deklarerar separat betald och inkommen mervärdesskatt i samband med inkomsterna och utgifterna från skogsbruket.

Skogsskattedeklarationen för den som inte idkar jordbruk eller annan näringsverksamhet ska vara inne hos Skatteförvaltningen senast 28.2.2023. De som bedriver jordbruk och näringsverksamhet kan lämna in sin skogsdeklaration en månad senare, 3.4.2023. Men momsen ska ändå vara deklarerad och betald före utgången av februari.

Den elektroniska skogsdeklareringen för beskattningssammanslutningar och dödsbon sker med hjälp av Suomi.fi-fullmakter som man söker på förhand. Beskattningssammanslutningar och dödsbon som inte har Suomi.fi-fullmakter deklarerar på en pappersblankett.  

Riktvärdena för skogsbeskattningen ändrades

Den allmänna prisuppgången, speciellt för bränsle, påverkade många av avdragen. Till exempel brukskostnaden för egen bil steg till 30 cent.

Rotpriset på virke som tas till eget bruk steg betydligt. Medelpriserna på leveransarbete som ska deklareras steg med 2 procent, vilket motsvarar löneökningen. Mer information om riktvärdena för skogsbeskattningen skatteåret 2022.

Beräknade värdena på skogsmark höjdes markant

Skatteförvaltningen har bekräftat de beräknade värdena på skogsmark för 2023. De värdena tillämpas vid arv, gåvor och affärer som sker under skatteåret 2023 i sådana fall där man inte har en professionell värdering av fastigheten att använda. Värdena har i alla landskap stigit med 100-400 euro per hektar jämfört med i fjol, vilket beror på den långvariga uppgången i priserna som betalas på den fria marknaden.

Hos Lantmäteriverket har avgiften för registrering av äganderätten till en fastighet (lagfart) höjts till 151 euro per fastighet och serviceavgiften för fastighetsöverlåtelsetjänsten till 207 euro per fastighet. Avgifterna för bestyrkande av köp (120 euro) och för olika slags utdrag och intyg (14-18 euro per intyg) är oförändrade. Avgifterna för styckningsförrättning har höjts med 9 procent och klyvningsförrättning med 29 procent jämfört med i fjol.

Under början av året ordnar Skogscentralen flera kursevenemang med skogsskattetema. Mer information om dem finns i Skogscentralens evenemangskalender.

Mer information:  
Antti Pajula  
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
050 3140 377 
antti.pajulaatmetsakeskus.fi 

Esa Lappalainen 
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
0400 256 146 
esa.lappalainenatmetsakeskus.fi 

Miljöstöd och frivilligt skydd intresserar skogsägarna Pressmeddelande - 25.01.2023 08:24
Dags att belöna en förespråkare för skogsbranschen – föreslå en Pro skog-pristagare i ditt landskap Pressmeddelande - 28.02.2023 16:06