Metsälahjavähennyslaskuri | Metsäkeskus

Metsälahjavähennyslaskuri

Metsälahjavähennyslaskuri on työkalu metsätilojen omistajavaihdosten suunnitteluun.

Tuloverolaki on vuoden 2017 alusta lähtien sisältänyt säännökset metsätilan lahjaveron perusteella myönnettävästä metsälahjavähennyksestä. Metsälahjavähennys on mahdollista tehdä vuonna 2017 tai sen jälkeen lahjana tai lahjanluonteisena kauppana luovutetuista metsätiloista, mikäli lahjoitettava metsämaan pinta-ala on riittävän suuri.

Metsälahjavähennyksen tavoitteena on pidemmällä aikavälillä lisätä metsänomistajien elinaikanaan tekemiä omistajanvaihdoksia, alentaa metsänomistajien keski-ikää, vähentää kuolinpesämuotoista metsänomistusta, kasvattaa metsätilojen keskikokoa ja lisätä puun markkinoille tuloa.

Tapio Oy:n, Suomen metsäkeskuksen, Maa- ja metsätalousministeriön ja Verohallinnon yhteistyönä on valmistunut ns. metsälahjavähennyslaskuri, joka on kaikkien metsätilojen omistajanvaihdosten kanssa olevien toimijoiden ja metsänomistajien käytössä Suomen metsäkeskuksen kotisivuilla. Laskurin avulla voi laskea metsälahjavähennyksen käyttömahdollisuuden ja metsälahjavähennyspohjan suuruuden. Metsälahjavähennyksen lisäksi laskuri huomioi myös mahdollisen metsävähennyksen.

.