Metsäkeskus työpaikkana | Metsäkeskus

Metsäkeskus työpaikkana

Lisätietoja

Tuula Jusko
HR-esimies
puh 029 432 5410
tuula.jusko(at)metsakeskus.fi

Jorma Tolonen
hallintojohtaja
puh 029 432 5403
jorma.tolonen(at)metsakeskus.fi

Jos merkityksellinen työ luonnon- ja metsänhoidon parissa, hyvä yhteishenki ja yhdessä tekeminen kiinnostavat, Metsäkeskus voi olla sopiva työpaikka sinulle. 

 

Metsäkeskuksessa työskentelee lähes 600 ammattilaista. Käytännössä työntekijämme keräävät, käsittelevät ja jalostavat luonto- ja metsävaratietoa, käsittelevät kestävän metsätalouden rahoitushakemuksia ja tekevät niihin liittyviä tarkastustöitä, tapaavat ja opastavat metsänomistajia ja metsäalan yrittäjiä ja kehittävät metsään liittyviä elinkeinoja yhdessä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Meiltä löytyy myös asiantuntijatehtäviä osaamisen kehittämisen, viestinnän, talouden ja henkilöstöhallinnon parissa.  

Metsäkeskus toimii valtakunnallisesti ja toimistoja meillä on liki 70 eri puolilla Suomea Inarista Tammisaareen. Päätoimistomme sijaitsee Lahdessa. 

Metsäkeskus on riippumaton toimija, joka ottaa asiakkaat ja kumppanit tasapuolisesti huomioon. Toimintaamme ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Metsäkeskus työnantajana tarjoaa  
•    paikan metsäalan keskeisessä organisaatiossa 
•    valtakunnallisen verkoston 
•    monipuoliset työmahdollisuudet 
•    tehtävän mukaan mahdollisuuden luonnossa työskentelyyn  
•    mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uutta metsä- ja luontotietoa ja siihen perustuvia uusia sähköisiä palveluja, jotka edistävät metsäelinkeinoja. 

Lisäksi Metsäkeskus tarjoaa 
•    joustavat työnteko- ja etätyömahdollisuudet 
•    mahdollisuuden lisätä omaa osaamista ja kannustusta omaehtoiseen opiskeluun  
•    kattavan työterveyshuollon, jolla ylläpidetään ja edistetään henkilöstön työkykyä ja työhyvinvointia  
•    henkilöstö- ja työhyvinvointipäiviä, joita pidetään vuosittain vaihtelevalla toteutuksella 
•    tukea lounasruokailuun ja virkistäytymiseen lounas-, liikunta- ja kulttuuriedulla.  
 
Palkkauksessa noudatamme Suomen metsäkeskuksen työehtosopimusta.  

Metsäkeskuksessa panostamme siihen, että työskentely meillä on mielekästä ja sujuvaa ja että työtä voi tehdä turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä ja -yhteisössä. Henkilöstö arvioi vuosittain työhyvinvointia kehityskeskustelun yhteydessä. Viimeisin arvosana työhyvinvoinnista on 8,3 kouluarvoasteikolla (4-10) arvioituna. 

Metsäkeskus on todistettavasti innostava työpaikka

Henkilöstötutkimuksen mukaan metsäkeskuslaiset ovat tyytyväisiä omaan työpaikkaansa. Myös omistautuneisuuden taso ylittää meillä suomalaisten toimihenkilöorganisaatioiden keskitason. Vuonna 2020 Metsäkeskukselle annettiin Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus, -joka myönnetään vuosittain henkilöstötutkimustulosten perusteella parhaisiin luokituksiin yltäneille organisaatioille.

Kehitämme aktiivisesti työyhteisömme työelämätaitoja ja kannustamme jatkuvaan oppimiseen. Työelämätaitoja olemme kehittäneet muun muassa Minä ja Me -työkalulla. Meillä on mahdollista vahvistaa ja kehittää omaa asiantuntijaosaamistaan vertaisoppimalla, osallistumalla koulutuksiin tai hakeutumalla talon sisäisille oppimispoluille.

.