Jätetään säästöpuuryhmiä | Metsäkeskus

Jätetään säästöpuuryhmiä

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

 • Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia sivustosta riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
 • Säästöpuuryhmässä kasvaa metsikön säästöpuusto. Säästöpuut ovat eläviä puita, jotka maanomistaja säästää pysyvästi. Säästöpuiden annetaan kasvaa, kuolla ja lahota metsään.
 • Ilman säästöpuita metsäluonto köyhtyisi nopeasti. Säästöpuilla ylläpidetään talousmetsissä vanhoja eläviä puita ja metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä puulajeja. Säästöpuut muuttuvat aikanaan järeiksi lahopuiksi. Säästöpuuryhmät pehmentävät tulevan uudistushakkuun vaikutusta maisemaan.

Kasvatushakkuut

 • Harvennushakkuissa kuvion säästöpuut on parasta keskittää ryhmään. Ryhmä merkitään hakkuussa maastoon tekopökkelöillä tai harventamalla sen ympäriltä tavanomaista voimakkaammin. 
 • Tavanomaista runsaampi säästöpuusto voidaan jättää, jos metsikössä on haapoja, jaloja lehtipuita, raitoja, luontokohde tai rantaa.
 • Säästöpuuryhmän valitseminen harvennushakkuissa helpottaa uudistushakkuuvaiheen säästöpuuratkaisuja.
 • Säästöpuuryhmän alue jätetään hoitamatta ja se poistuu puuntuotannosta. Säästöpuuston mahdollinen myynti- tai muu käyttöarvo menetetään. Menetys on pienempi, jos ryhmässä kasvaa metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä puita tai puuryhmä jää uudistamisen ja taimikonhoidon kannalta vaikeaan kohtaan.
 • Säästöpuuryhmän valinnassa otetaan huomioon sähkö- ja puhelinlinjat, liikenneväylät, turvallisuus sekä hyönteis- ja sienituhot.

Uudistushakkuut

 • Uudistushakkuissa säästöpuut on parasta keskittää ryhmään. Säästöpuiden hyöty monimuotoisuudelle kasvaa suhteessa säästettävän puuston monipuolisuuteen, järeyteen ja määrään.
 • Tavanomaista runsaampi säästöpuusto on tarkoituksenmukainen metsiköissä, joissa on haapoja, jaloja lehtipuita, raitoja, luontokohde, rantaa tai joka on tarkoitus kulottaa.
 • Säästöpuuryhmän alue jätetään hoitamatta ja se poistuu puuntuotannosta. Säästöpuuston mahdollinen myynti- tai muu käyttöarvo menetetään. Menetys on pienempi, jos ryhmässä kasvaa metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä puita tai puuryhmä jää uudistamisen ja taimikonhoidon kannalta vaikeaan kohtaan.
 • Säästöpuuryhmän valinnassa otetaan huomioon sähkö- ja puhelinlinjat, liikenneväylät, turvallisuus sekä hyönteis- ja sienituhot.
 

Kuva 1. Monilajinen ja kerroksellinen säästöpuuryhmä luo vaihtelua maisemaan ja tarjoaa suojapaikan monille lajeille.

.