Hirvieläinvahinkoarviot

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskus arvioi vuosittain hirvieläinvahinkojen määrän metsänomistajien tekemien vahinkoilmoitusten perusteella.

Riistavahinkolaissa hirvieläimellä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatima jälki-indeksi mittaa eläinten jälkitiheyttä maastossa ja se kuvaa tietyin varauksin lajin runsautta. Lue lisää riistakolmiolaskennoista.