Siirry pääsisältöön

Avoin metsä- ja luontotieto

Palvelu

Metsäkeskus kerää tietoa Suomen yksityismetsistä ja luonnosta. Valtaosa Metsäkeskuksen keräämästä tiedosta on sähköisessä muodossa avoimesti saatavilla Metsäkeskuksen verkkopalvelun kautta. Metsäkeskuksen verkkosivujen kautta avointa tietoa voi lukea, ladata tai viedä omaan tietojärjestelmään rajapinnan kautta.

Metsäkeskus kerää tietoa kaukokartoituksella ja osin maastotyönä. Kaukokartoituksessa tietoa kerätään lentokoneen avulla. Metsäkeskus saa tietoa myös silloin, kun asiakkaat toimittavat Metsäkeskukseen erilaisia asiakirjoja viranomaisasiointia varten.

Avoimesti saatavilla olevia tietoja ovat esimerkiksi seuraavista aihealueista:

 • puuston tilavuus
 • puulaji
 • maapohjan ravinteisuus
 • tehdyt metsätaloudelliset työt
 • aikomukset tehdä metsätaloudellisia töitä, kuten aikomus hakata metsää
 • hakemukset saada tukea metsänhoitotöihin
 • hakemukset saada tukea ympäristökohteen määräaikaiseen rauhoittamiseen
 • vesiensuojelu
 • metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
 • taulukkotietoa metsää omistavista yksityishenkilöistä kunnittain
 • maksetut hirvituhokorvaukset.

Tietoja on saatavissa usealla esitystarkkuudella. Osa tiedosta on saatavilla valtakunnan tasolla ja osa on yksittäisestä puusta olevaa tietoa. Esimerkiksi yksityismetsien metsätiedoista on saatavilla valtakunnan tasolle tehty yhteenveto. Kaukokartoituskoealojen tiedot sisältävät tietoa yksittäisestä mitatusta puusta. Tietojen esitystarkkuus selviää kunkin tiedon yhteydessä.

Avoimet metsä- ja luontotiedot ovat vapaasti kenen tahansa käytettävissä.

Avoimen metsä- ja luontotiedon yhteydessä ei luovuteta metsänomistajien henkilö- tai yhteystietoja. Jos palvelun käyttäjä yhdistää palvelun tietoa omistajatietoihin, on käyttäjän huolehdittava henkilötietojen suojaa koskevien velvoitteiden noudattamisesta.

Avoimet metsä- ja luontotiedot julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 lisenssillä (CC BY 4.0). Lisenssin kohteena olevia aineistoja voi käyttää vapaasti kaikin tavoin, edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Lisäksi on merkittävä, jos aineistoon on tehty muutoksia. Lähteen voi mainita esimerkiksi: Sisältää Suomen metsäkeskuksen [aineisto] aineistoa 01/2020.

Näet avoimesti saatavilla olevat metsä- ja luontotiedot Metsäkeskuksen verkkopalvelusta. Osaa palvelun tiedoista voit hyödyntää suoraan verkkosivulta selaimen avulla. Osa tiedoista vaatii erityisen paikkatieto-ohjelmiston, jotta tietoja voidaan hyödyntää. Hyödyntämistapa selviää kunkin tietoaineiston tiedoista.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Metsään.fi on metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden yhteinen asiointipalvelu.

Metsänomistaja näkee palvelussa oman metsänsä perustiedot ja esimerkiksi ehdotukset metsän hoito- ja uudistamistöistä. Tehdyt hoitotyöt tai hakkuut voi ilmoittaa tehdyksi Metsään.fi-palvelussa.

Palvelussa voi tehdä Kemera-rahoitushakemuksen ja -toteutusilmoituksen taimikon varhais- ja nuoren metsän hoitotöistä tai tehdä ilmoituksen hirvieläinvahingosta. Palvelussa voi myös tehdä metsänkäyttöilmoituksen tai tehdä puukaupan tarjouspyynnön Kuutio-palveluun. Metsänomistaja voi halutessaan jakaa tietoja myös valitsemilleen metsäalan toimijoille.

Metsänomistaja ja toimija kirjautuvat palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Toimija tarvitsee lisäksi valtuuden asioida edustamansa organisaation puolesta. Metsäkeskuksen verkkopalvelusta voit lukea lisää Metsään.fi-palvelun hyödyistä ja käyttämisestä.

Metsätiedon julkaisua säätelee laki Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (metsätietolaki). Palvelun käyttö on maksutonta.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Tiedonsiirtopalvelu on rajapinta, jonka avulla metsäalan toimija voi hoitaa asioita sähköisesti Metsäkeskuksen kanssa. Tiedonsiirtopalvelu toimii Suomi.fi-palveluväylän kautta.

Kun haluat ottaa tiedonsiirtopalvelun käyttöön, ota ensin yhteys sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Kun haluat saada teknistä tietoa Metsäkeskuksen tarjoamista palveluista Suomi.fi-palveluväylän liityntäkatalogissa, paina alla olevaa ”Siirry verkkoasiointiin” -painiketta.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Monday: 08:00 - 18:00
Tuesday: 08:00 - 18:00
Wednesday: 08:00 - 16:00
Thursday: 08:00 - 16:00
Friday: 08:00 - 16:00

Metsäkeskuksen vaihde yhdistää puhelusi oikealle henkilölle. Neuvontaa metsäasioissa saat parhaiten ottamalla yhteyttä asiakastukeemme.

Yhteystiedot

Vaihde
Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Hinta koskee myös jonottamista.

Palveluajat

Monday: 08:00 - 16:15
Tuesday: 08:00 - 16:15
Wednesday: 08:00 - 16:15
Thursday: 08:00 - 16:15
Friday: 08:00 - 16:15

Linkit

Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Valtaosa Metsäkeskuksen keräämästä aineistosta on sähköisessä muodossa avoimesti saatavilla.

Siirry verkkosivulle

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Metsävaratieto on julkisin varoin kerättyä, paikkaan sidottua tietoa metsikkökuvion kasvupaikasta ja puustosta, monimuotoisuudesta ja muista erityispiirteistä sekä tietoa metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevista toimenpide-ehdotuksista ja toimenpidehistoriasta.

Metsävaratiedon kerääminen Suomen yksityismetsistä on yksi Suomen metsäkeskuksen lakisääteisistä tehtävistä. Metsäkeskuksen metsävaratietokanta on maailman laajin: Se kattaa jo yli neljä viidennestä Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Tietoa kerätään kaukokartoituksen, eli laserkeilauksen ja ilmakuvauksen, sekä maastomittausten avulla. Ajantasainen tieto metsistä on toimintamme perusta ja tärkeä tietolähde asiakkaillemme.

Metsävaratiedon keruu ja ylläpito on yksi Suomen metsäkeskuksen metsätietopalveluista. Voit lukea näistä palveluista lisää verkkosivuiltamme.

Siirry verkkosivulle

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Metsään.fi-toimijat kartalla -palvelusta voit etsiä Metsään.fi-palvelussa mukana olevia metsäalan yrityksiä ja muita palveluntarjoajia karttasovelluksen avulla.

Palvelu näyttää toimijan sijainnin kartalla sekä tietoja toimijan tarjoamista palveluista. Palvelu on kaikille avoin.

Siirry verkkosivulle

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.
Päivitetty