Siirry pääsisältöön

Uusi kannustejärjestelmä - metka

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan nykyisen kemera-tukijärjestelmän. Kannustejärjestelmällä tuetaan yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitoa ja metsätieverkon ylläpitoa. Valtioneuvosto on 19.9.2022 antanut lakiesityksen uudesta kannustejärjestelmästä eduskunnalle. Tuen saamisen edellytykset ja tukien suuruudet määrittelevä asetusluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntoaika päättyy 18.11.2022.

Uuden kannustejärjestelmän on tavoitteena tulla voimaan vuoden 2024 alusta ja se on voimassa vuoden 2029 loppuun. Uuden lain voimaantulo edellyttää myös Euroopan komission hyväksyntää. Hyväksymisaikataulu ei ole etukäteen tiedossa.

Nykyisiä kemera-tukia voidaan myöntää vuoden 2023 loppuun saakka. Niiden hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen 1.10.2023 mennessä. Myönnettyjä kemera-tukia maksetaan vuoden 2026 loppuun saakka.

Tietoa metka-lainsäädännön valmistelun etenemisestä (MMM)

Hallituksen esitys laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä

Metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetusluonnokset

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 19.9.2022: Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu

Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla - Työryhmän muistio

Lisätietoja