Siirry pääsisältöön

Uusi kannustejärjestelmä - metka

Uutta metsätalouden kannustejärjestelmää koskeva laki on vahvistettu 19.1.2023. Uusi kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan nykyisen kemera-tukijärjestelmän. Lain voimaantulo edellyttää vielä Euroopan komission hyväksyntää. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun. Voimaantulon ajankohdasta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella.

Kannustejärjestelmällä tuetaan taimikon ja nuoren metsän hoitoa, terveyslannoitusta, suometsän hoitosuunnitelmia, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemistä sekä metsätieverkoston ylläpitoa. Tukea myönnetään myös määräaikaiseen suojeluun ympäristötukena sekä metsäluonnon hoitoon ja kulotuksiin. 

Metsäkeskus voi käsitellä nykyisen kemera-lain mukaisia hakemuksia vuoden 2023 loppuun saakka. Hakemukset tulee kuitenkin toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023. Hankkeiden toteutusaika ilmenee hyväksymispäätöksestä. Myönnettyjä kemera-tukia voidaan maksaa vuoden 2026 loppuun saakka.

Uudessa metsätalouden kannustejärjestelmässä nuoren metsän hoidon tukea haetaan työn toteuttamisen jälkeen eikä ennakkosuunnitelmaa tarvitse tehdä. Metka-tuki edellyttää kuitenkin, että metsänhoitotyö on aloitettu vasta lain voimaantulon jälkeen. Nuoren metsän hoidon metka-tukea ei siis voi saada vuoden 2023 puolella tehdylle työlle.

Valtioneuvoston päätös uudesta kannustejärjestelmästä

Metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmän asetusluonnokset

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 19.9.2022: Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu

Metsätalouden kannustejärjestelmä 2020-luvulla - Työryhmän muistio

Lisätietoja