Siirry pääsisältöön

Hiiliviisas suometsän hoito

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Hankkeen tavoitteena on varmistaa kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti suometsistä metsä- ja bioenergia-alan yrityksille hankkeen toimialueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi ratkaisuja, joilla voidaan vähentää suometsätalouden kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöjä. 

Hankkeen toteuttajina ovat Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on myöntänyt Keski-Pohjanmaan liitto yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Hankkeen toteutusaika on 2020-2022. 

Hankkeen toimenpiteet

  • Suometsien käsittelyn vaihtoehtoja havainnollistavat demonstraatiot ja kokeilut 
  • Uudet menetelmät suometsien käytön hyväksyttävyyden turvaamiseksi 
  • Kokemusten ja oppien kerääminen demonstraatioista ja kokeiluista 
  • Demonstraatioista ja kokeiluista saatujen kokemusten ja oppien levittäminen 

Tarinakartta demonstraatiokohteista

Demonstraatiot ovat alueen suometsissä toteutettuja käytännön kohteita, joista on tuotettu digitaalinen tarinakartta-aineisto. Kohteisiin voi näin ollen tutustua joko maastossa tai internetissä.

Hiiliviisas suometsän hoito -verkkokurssi

Verkkokurssi opastaa metsänomistajia suometsien hoitoon soveltuvista käsittelytavoista, vesitalouden merkityksestä suometsissä sekä suometsien ilmasto ja ympäristövaikutuksista. 

Materiaalit 

Kehittyvä suometsänhoito -webinaari 1.12.2022

Suometsät muuttuvassa ilmastossa -webinaari metsänomistajille 26.4.2022

Uudistuva suometsänhoito -webinaari 21.4.2021

Kokonaiskestävää suometsien hoitoa -webinaari 2.12.2020 

 

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Keski-Pohjanmaan liiton logo
Etelä-Pohjanmaan liiton logo

Lisätietoja