Siirry pääsisältöön

Kaakon tiet

Hankkeen rahoittajat

Kaakon tiet – Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen -hankkeen päätavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Suomen metsäkeskuksen kaakkoisella alueella eli Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. 

Yksityistiestön parantaminen on välttämätöntä, jotta säilytetään eri elinkeinojen toimintaedellytykset tarvittavalla tasolla. Metsätiestön ja muun yksityisverkoston perusparannustyömäärät ovat olleet jyrkässä laskussa usean vuoden ajan. Samaan aikaan tiestöltä odotetaan tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä vastaamaan biotalouden kasvaviin tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena tiestön hyvän kunnon merkitys korostuu edelleen. Tielainsäädäntöä on juuri uudistettu, mikä aiheuttaa mittavan koulutustarpeen tiekunnille ja muille alan toimijoille. 

Hankkeen tavoitteina on lisätä yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannusta sekä kehittää sähköisiä tietietoja ja palveluja. 

Hankkeen toimenpiteet

  • Tiekuntien aktivoiminen ja avustaminen neuvonnan keinoin. 
  • Kuntakohtaiset yksityistiepäivät eli info- ja koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille. 
  • Webinaari-koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille. 
  • Nykyisen tiestötiedon saatavuuden ja tiedon laadun kartoitus sekä tietojen päivitys. 
  • Uusien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja esittely. 
  • Tietopalvelu tiekunnista ja palvelun tarjoajista. 

Tiestön kunnossapidon ja perusparannuksen työllisyysvaikutukset kohdistuvat suoraan maaseudulle. Epäsuorat vaikutukset ulottuvat koko biotalouden arvoketjuun. Kehitettävät sähköiset palvelut helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat teiden hoitoa ja mahdollistavat palvelumarkkinoiden kasvun. Tiestön hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia. 

Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen -hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus, hankeen toteutusaika on 1.1.2019–30.6.2022. Hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijayhteistyössä ovat mukana Metsäteho, metsäteollisuusyrityksiä, metsänhoitoyhdistyksiä sekä muita metsäpalvelu- ja tieisännöintiasiantuntijoita. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden vastaavien hankkeiden kanssa. 

Hankkeen rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä yksityiset toimijat, joita ovat: Metsä Group, Mhy Etelä-Savo, Mhy Kaakko, Mhy Kangasniemi-Pieksämäki, Mhy Keski-Savo, Mhy Kymenlaakso, Mhy Mänty-Saimaa, OTSO Metsäpalvelut, Stora Enso, UPM ja Versowood. 

Hankkeen tuottamia materiaaleja

Webinaaritallenteet

Tilaisuuksien materiaalit 

Tieiltojen materiaalit 2020 

Tieiltojen materiaalit 2019 

Hyödyllisiä linkkejä 

Kaakon tiet -hankkeen neuvontapuhelin tieasioissa

Neuvontaa yksityistieasioissa arkisin klo 8–16, puh. 050 572 3922. Voit laittaa yhteydenottopyynnön myös sähköpostilla ukko.bamberg(at)metsakeskus.fi

Toiminta-alue
Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo

Lisätietoja