Siirry pääsisältöön

Kaakon sillat

Hankkeen rahoittajat

Kaakkois-Suomen yksityistiestön siltainfran parantaminen – Kaakon sillat -hankkeen päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa yksityisteiden silloista (muun muassa sijainti, määrä, kunto, investointitarpeet ja merkitys osana tieverkkoa) sekä luoda edellytykset niiden palvelutason nostamiselle vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Kaakkois-Suomen alueella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. 

Hankkeessa tuotettava tietopohja palvelee maanomistajia ja tiekuntia yksityisteiden ja niiden siltojen ylläpidossa sekä edesauttaa siltoihin liittyvän palveluliiketoiminnan ja yrittäjyyden kasvua, esimerkiksi mahdollistamalla palvelujen markkinoinnin maanomistajille. Tulokset parantavat tietopohjaa tieverkon palvelukyvystä, mikä palvelee tienkäyttäjiä. 

Yksityistiestön siltojen parantaminen on välttämätöntä, jotta säilytetään eri elinkeinojen toimintaedellytykset haja-asutusalueella. Metsätiestön, muun yksityisverkoston ja siltojen perusparannustyömäärät ovat olleet jyrkässä laskussa usean vuoden ajan. Samaan aikaan tiestöltä odotetaan tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä (muun muassa kantavuutta) vastaamaan biotalouden kasvaviin tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin. Siltojen hyvän kunnon ja vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien merkitys korostuu. Silta sanelee usein koko tieosuuden kuljetuskelpoisuuden. 

Hankkeen tavoitteet 

  • Lisätä tietoa yksityisteiden silloista 
  • Kehittää siltoihin liittyviä sähköisiä tietietoja ja palveluja
  • Lisätä siltainvestointeja ja nostaa tieverkon palvelutasoa 
  • Lisätä puupohjaisten hiiltä varastoivien siltarakenteiden käyttöä 
  • Kasvattaa asiantuntijoiden ja tiekuntien siltaosaamista 
  • Kasvattaa yksityisteiden siltoihin perustuvaa liiketoimintaa 

Siltojen kunnossapidon ja perusparannuksen työllisyysvaikutukset kohdistuvat suoraan maaseudulle. Epäsuorat vaikutukset ulottuvat koko biotalouden arvoketjuun. Kehittyvät sähköiset palvelut helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat siltojen hoitoa ja mahdollistavat palvelumarkkinoiden kasvun. Siltojen hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia. 

Kaakkois-Suomen yksityistiestön siltainfran parantaminen -hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus, hankeen toteutusaika on 1.10.2020–31.12.2022. Hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijayhteistyössä on mukana silta- ja yksityistietoimijoita, metsäteollisuusyrityksiä sekä muita metsäpalvelu- ja tieisännöintiasiantuntijoita. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden yksityistiestön kehittämiseen tähtäävien hankkeiden kanssa. 

Hankkeen rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä yksityiset toimijat, joita ovat: Metsä Group, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Versowood Oy, VeiTa Tekniikka Oy, Oy ViaCon Ab, Tornator Oyj, BridgeWay Infra Oy ja Kaskea Group Oy. 

Webinaarit

Yksityisteiden ja-siltojen painorajoitukset -webinaari 31.3.2022

Yksityisteiden puu- ja putkisillat -webinaari 17.3.2022

Yksityisteiden sillat ja perusparannukset -webinaari 23.2.2022

Yksityistielaki

Tieyksiköinti

Yksityistienhoito ja perusparannus

Yksityistie-esitteet

Hyödyllisiä linkkejä 

 

Hankkeen neuvontapuhelin auttaa silta- ja yksityistieasioissa

Neuvontaa arkisin klo 8–16, puh. 050 572 3922. Voit laittaa yhteydenottopyynnön myös sähköpostilla ukko.bamberg(at)metsakeskus.fi

Toiminta-alue
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Lisätietoja