Siirry pääsisältöön

Tuli metsässä -sanasto

Metsäalan sanastotyö -hankkeen ensimmäinen osajulkaisu on Tuli metsässä.

Sanastotyössä yhdistettiin ja tarkistettiin Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan sekä Suomen metsien paloainekset (2011) -julkaisun sisältämät sanastot. Aihealuetta täydennettiin kulotukseen liittyvillä ydinkäsitteillä. Tuli metsässä -sanasto jakautuu seuraaviin aiheryhmiin:

 • Maastopalot
 • Paloainekset
 • Metsäpalon torjunta
 • Metsäpalon sammutus
 • Sammutusmenetelmät kohteen ja tavan mukaan
 • Muut sammutusmenetelmät
 • Metsäpaloon liittyvät käsitteet #1
 • Metsäpaloon liittyvät käsitteet #2
 • Maastopalon rakenne
 • Kulotukset tavoitteen mukaan
 • Kulotuksen sytytystavat
 • Irtotermit

Sanaston ulkopuolelle rajattiin työryhmän työn aikana seuraavat aiheryhmät:

 • Metsäpalojen sammutusvälineistö
 • Metsäpaloihin vaikuttava metsän rakenteiden käsitteistö
 • Tulen metsälle aikaansaamien ekologisten vaikutusten käsitteistö
 • Metsäpaloriskien tarkempi käsitteistö
 • Metsien kaskikulttuuriin liittyvä käsitteistö.

Ulkopuolelle jääneitä käsitteistöjä on käsitelty aiemmissa muiden organisaatioiden toteuttamissa sanastohankkeissa (Palo- ja pelastussanasto, 2018) tai niitä saatetaan käsitellä muissa jatkohankkeissa.

Aihealueen ydinasiantuntijaryhmän muodostivat:

 • Ilkka Vanha-Majamaa, Luonnonvarakeskus
 • Henrik Lindberg, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Rauli Perkiö, Metsähallitus
 • Irina Kudasheva, Suomen metsäkeskus, terminologi
 • Annikka Selander, Suomen metsäkeskus
 • Heidi Tanskanen, Suomen metsäkeskus
 • Pekka Kuitunen, Suomen metsäkeskus
 • Juho Kokkonen, Suomen metsäkeskus
 • Anders Granström, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Marja-Leena Päätalo, Luonnonvarakeskus, koordinaattori
 • Kai Blauberg, Suomen metsäkeskus, Metsäalan sanastotyö, projektipäällikkö

Lisätietoja