Siirry pääsisältöön

Tekniset ohjeet ja käyttöehdot

Tällä sivulla voit tutustua Metsään.fi-palvelun teknisiin vaatimuksiin, tietoturvaan ja käyttöehtoihin.

Metsään.fi-palvelun tekniset vaatimukset ja tietoturva

Metsään.fi-palvelun käyttöä varten ei tarvitse hankkia erillisiä sovelluksia. Palvelu toimii yleisesti käytössä olevilla selaimilla. Palvelun nopeuteen vaikuttaa selaimen lisäksi internetyhteyden nopeus.

Tunnusten hankinta

Metsänomistajat ja metsäalan toimijat tunnistautuvat palveluun käyttäen verkkopankkitunnuksia, matkapuhelimen mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia. Mikäli sinulla ei ole vielä tunnuksia, saat hankittua verkkopankkitunnukset pankkisi palvelukonttorista, mobiilivarmenteen matkapuhelimesi operaattorilta ja sirullisen henkilökortin poliisilta. 

Katso:

Tietoturva

Jos et käytä palvelua 45 minuuttiin, sinut kirjataan turvallisuussyistä ulos. Pääset takaisin palveluun kirjautumalla uudelleen.

Metsään.fi-palvelussa näytettävien henkilö- ja metsävaratietojen hallintaa koskevat muun muassa laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä ja yleinen EU:n tietosuoja-asetus. Metsään.fi-palvelua käytetään suojatussa ympäristössä. Kukaan ulkopuolinen ei pääse katsomaan tietoja ilman metsänomistajan lupaa.

Metsäkeskuksen viranomais- ja edistämistehtäviä tekevillä toimihenkilöillä on oikeus käyttää Metsään.fi-palvelua asiakastyössään. He eivät saa luovuttaa tietoja edelleen ilman metsänomistajan suostumusta.

Palvelun sertifikaatti eli varmenne

Osa selaimista ja etenkin niiden vanhemmat versiot saattavat varoittaa varmenteesta. Yhteys on kuitenkin turvallinen ja luotettava varoituksesta huolimatta. Voit varmistaa, että olet yhteydessä Metsään.fi-palveluun tarkistamalla varmenteen tiedoista, että se on myönnetty Suomen metsäkeskukselle.

Mobiilikäyttö

Metsään.fi-palvelua voi käyttää mobiililaitteiden internetselaimella, mutta palvelun toiminnallisuuksia ei ole tehty mobiilikäyttöä ajatellen. Metsään.fi-palvelun lisäksi on olemassa useita eri palveluntarjoajien mobiilisovelluksia, joissa esimerkiksi paikannus toimii kätevästi maastossa.

Käytön tuki

Metsään.fi-palvelu on tehty helppokäyttöiseksi, ja palvelu opastaa sinua erilaisissa käyttötilanteissa. Jos kohtaat käyttäjänä ongelmia, voit ottaa yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen. Asiakastuki ohjaa sinut eteenpäin, jos kysymyksesi vaatii erityistä selvitystyötä.

Voit ottaa yhteyttä myös verkkosivujen palautelomakkeen kautta.

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Metsänomistajapalvelun käyttöehdot

1. Palvelun tarkoitus

Metsään.fi-palvelun tarjoaa Suomen metsäkeskus. Metsäkeskuksen tehtäviin kuuluu metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsien hoitoa ja käyttöä koskevan lainsäädännön toimeenpano sekä metsävaratietojen kerääminen ja ylläpito. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa.

Metsään.fi-metsänomistajapalvelu on metsänomistajille tarkoitettu valtakunnallinen, sähköinen asiointipalvelu. Palvelu on maksuton. Palvelussa hyödynnetään Suomen yksityismetsistä kerättyä metsävaratietoa. Palvelu on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi.

2. Määrittelyt

Näissä käyttöehdoissa

 • Metsäkeskus tarkoittaa Suomen metsäkeskusta, joka tuottaa ja hallinnoi Metsään.fi-palvelua
 • Metsään.fi-palvelu tarkoittaa koko Metsään.fi-palvelua, ja se sisältää sekä metsänomistaja- että toimijapalvelun
 • palvelu tarkoittaa Metsään.fi-palvelun metsänomistajapalvelua
 • metsänomistaja tarkoittaa maanomistajaa, joka on luonnollinen henkilö
 • toimija tarkoittaa organisaatiota, joka on rekisteröity hakemuksen perusteella Metsään.fi-toimijapalvelun käyttäjäksi.

3. Palvelun käyttöoikeus

Metsänomistajapalvelun käyttö on mahdollista metsänomistajille. Näissä käyttöehdoissa metsänomistajalla tarkoitetaan

 • yksin ja puolison kanssa metsää omistavia henkilöitä
 • hallintaoikeuden haltijoita
 • metsää omistavan kuolinpesän ja yhtymän osakkaita
 • metsänomistajan asiointiluvalla valtuuttamia henkilöitä
 • yhteismetsän toimitsijaa, hoitokunnan puheenjohtajaa tai hoitokunnan valtuuttamaa henkilöä
 • metsää omistavan julkisyhteisön, säätiön, oppilaitoksen, sijoitusrahaston, voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen tai muun ei-kaupallisen toimijan valtuuttamia henkilöitä sekä
 • metsää omistavan yhtiön erikseen valtuuttamaa tai asemansa puolesta palvelua käyttävää henkilöä.

Käyttöoikeus koskee metsänomistajan kaikkien kiinteistöjen metsätietoja siltä osin kun ne ovat saatavilla tai siltä osin kun niihin on annettu valtuutus.

Palvelun käyttäminen on mahdollista, kun käyttäjän henkilötunnus on tallennettu Metsäkeskuksen asiakasrekisteriin. Oikeus käyttää Metsään.fi-palvelua syntyy, kun käyttäjä on onnistuneesti kirjautunut palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot. Palvelun käyttö edellyttää puhelinnumeron antamista kirjautumisen yhteydessä. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia käyttäen.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta palvelua käytetään.

4. Palvelun asiakastuki

Palveluun kuuluu asiakastuki sähköpostitse, puhelimitse ja chatissa. Asiakastuen yhteystiedot ja päivystysajat kerrotaan palvelussa.

Asiakastuki auttaa Metsään.fi-palvelun käyttäjää palveluun liittyvissä kysymyksissä. Metsävaratietoa tai muuta henkilötietoa ei luovuteta chatissä eikä sähköpostitse. Puhelimitse voidaan luovuttaa yksittäisiä metsävaratietoja.

Asiakastuki antaa neuvoja palvelun käyttöön ja vastaa palvelua koskeviin kysymyksiin. Asiakastuki ei kuitenkaan yleensä voi auttaa käyttäjän omiin laitteisiin tai internet-yhteyksiin liittyvissä ongelmissa.

Metsäkeskus käsittelee palveluun sisältyvät käyttäjien kysymykset ja yhteydenotot kahden viikon sisällä. Metsäkeskus ei vastaa asiakkaan omista päätöksistä aiheutuvista vahingoista tai haitoista.

5. Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelussa ja sen taustajärjestelmissä käsitellään luonnollisiin henkilöihin liittyviä metsävaratietoja ja muita henkilötietoja. Käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sekä lakia Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Metsäkeskuksen toimihenkilöillä on oikeus käsitellä luonnollisiin henkilöihin liittyviä metsävaratietoja tai muita henkilötietoja Metsään.fi-palvelussa. Lisäksi metsänomistaja voi käsitellä omia tietojaan tavalla, joka on kuvattu kohdassa 3.

Palveluun sovelletaan valtionhallinnon perustietoturvatasoa.

Käyttäjä vastaa kirjautumisessa tarvittavien henkilötietojen ja verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen oikeellisuudesta. Palveluun ei saa kirjautua toisen henkilön verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

6. Palvelun saatavuus

Metsään.fi-palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Palvelun tuottaminen voi keskeytyä tämän palvelun tai sen käyttämien taustajärjestelmien ylläpitotoimenpiteiden, teknisten ongelmien tai päivitysten vuoksi. Metsäkeskus tiedottaa käyttökatkoista palvelun verkkosivuilla. Häiriöt ja keskeytykset palvelun tuottamisessa eivät ole sopimusrikkomuksia.

7. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja ja lainsäädäntöä sekä käyttämään palvelua hyvien tapojen mukaisesti. Palvelun käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Metsäkeskukselle muutoksista yhteystiedoissaan tai metsätilojen omistajatiedoissa sekä havaitsemistaan virheistä metsätilojen omistus- tai kiinteistötiedoissa.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Metsäkeskukselle palvelussa tai sen osissa havaitsemistaan virheistä, häiriöistä ja puutteista.

Käyttäjä vastaa tarvitsemansa laitteiston, ohjelmiston ja internet-yhteyden hankkimisesta, ylläpidosta, tietoturvasta ja toimivuudesta.

Käyttäjä on itse vastuussa kaikesta toiminnastaan Metsään.fi-palvelussa ja palvelun kautta saatujen tietojen käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikista Metsäkeskukselle, toisille metsänomistajille tai toisille palvelun käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista ja niiden aiheuttamista kustannuksista.

8. Palvelun tarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu

Metsäkeskuksella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja.

Metsäkeskuksella on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja toiminnallisuuksia sekä toimintatapojaan tuotekehityksen, lakimuutosten, viranomaismääräysten tai henkilöstöä koskevien sopimusmuutosten seurauksena. Metsäkeskuksella on oikeus ylläpitää, käsitellä ja käyttää metsävaratietoja Metsään.fi-palvelussa. Oikeus koskee myös metsätila- ja metsänomistajatietoja. Metsäkeskuksella on oikeus estää palvelun käyttö, jos käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Metsäkeskus korjaa palvelussa havaitut virheet ja käyttöongelmat kohtuullisessa ajassa tai laajemmissa kokonaisuuksissa palvelun jatkokehityksen yhteydessä. Ylläpito-, muutos- ja korjaustoimenpiteet pyritään ajoittamaan niin, että niistä on käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa. Metsäkeskus ei korvaa näistä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Metsäkeskus ei vastaa mahdollisista haitoista, jotka aiheutuvat palvelun väliaikaisesta keskeyttämisestä.

9. Metsävaratiedon laatu ja sen käyttö

Palvelussa näytettävät metsätiedot pohjautuvat Metsäkeskuksen metsävaratietoon. Metsävaratiedot on tuotettu kuviokohtaisesti ja niiden toimenpiteet laskennallisesti. Määrittely metsävaratiedon taustasta ja laadusta on kirjattu Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon laatuselosteeseen.

Metsäkeskus on velvollinen ylläpitämään ja käsittelemään metsävaratietoa noudattaen Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia. Metsäkeskus vastaa tiedon laadusta lain edellyttämällä tavalla. Metsäkeskus pyrkii mahdollisimman hyvään tiedon laatuun ja ajantasaisuuteen käytettävissä olevien resurssien ja menetelmien puitteissa. Laissa säädetään rekisterinpitäjän vastuusta liittyen tiedon vanhentuneisuuden, virheellisyyden tai puutteiden aiheuttamiin välillisiin tai välittömiin vahinkoihin tai haittoihin.

Metsäkeskus ei vastaa palvelun käyttäjän toiminnasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Jos metsänomistaja käyttää tietoja muussa kuin Metsäkeskuksen hallinnassa olevassa sovelluksessa tai tietoa yhdistetään muilla tavoin toisiin tietoihin muiden kuin Metsäkeskuksen toimesta, Metsäkeskus ei vastaa syntyneestä tiedosta.

Metsäkeskus suosittelee kuviotietojen tarkistusta maastossa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Lisäksi Metsäkeskus suosittelee metsäammattilaisen avun käyttämistä puukaupassa, tila-arvioissa ja muissa merkittävissä metsään liittyvissä taloudellisissa päätöksissä.

10. Käyttörajoitettu tieto

Näissä käyttöehdoissa käyttörajoitetulla tiedolla tarkoitetaan Suomen Lajitietokeskuksen sensitiivistä (arkaluonteista) tai muusta syystä käyttörajoitettua lajitietoa. Lajin tiedot määritellään sensitiiviseksi silloin, jos tiedon antamisen katsotaan vaarantavan lajin suojelun esimerkiksi vainon, pyynnin, häirinnän tai kaupallisen tai harrastuspohjaisen keräämisen vuoksi. Lajitietokeskuksen kautta saadun aineiston käyttörajoituksia ohjaa laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki (621/1999).

Tiedon omistaja (tiedot Lajitietokeskukselle jakanut taho) voi halutessaan rajoittaa aineistojensa avoimuutta, jos esimerkiksi lainsäädäntö ei muuta määritä.

Käyttörajoitettu tieto näkyy Metsään.fi-palvelun kartalla erillisenä karttatasona. Se sisältää tietoa muun muassa uhanalaisista eläinlajeista, kuten petolintujen pesistä.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot metsänomistaja sitoutuu sensitiivisen tai muuten käyttörajoitetun aineiston kohdalla

 • noudattamaan erityistä varovaisuutta, jotta vältetään julkisuuslaissa kuvattu lajin vaarantuminen ja/tai huomioidaan muut käyttörajoituksen aiheuttaneet perusteet
 • käyttämään Palvelussa näkyvää käyttörajoitettua tietoa vain tukena metsätilaa koskevassa päätöksenteossa, kuten hoitotoimenpiteiden suunnittelussa
 • olemaan jakamatta aineistoja kenellekään ulkopuoliselle.

11. Aineettomat oikeudet

Suomen metsäkeskuksella on palvelun omistus-, tekijänoikeus- ja muut immateriaalioikeudet.

Käyttäjä ei saa aineettomia oikeuksia palvelun tietoihin ja sisältöön. Oikeutta ei muodostu edes silloin, kun käyttäjä itse tuottaa palveluun tietoja ja sisältöä.

12. Palvelun käytön päättyminen

Palvelun käyttö päättyy, kun käyttäjän kaikkien metsätilojen omistus tai hallinta on siirtynyt toiselle henkilölle tai hänellä ei ole voimassa olevaa asiointilupaa. Lisäksi Metsäkeskuksella on oikeus estää palvelun käyttö, jos käyttäjä on toiminut käyttöehtojen vastaisesti tai käyttäjän todetaan toimineen palvelussa vahinkoa tai merkittävää haittaa aiheuttavalla tavalla.

13. Sovellettavat lait

 • Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011)
 • Laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011)
 • Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
 • Riistavahinkolaki (105/2009)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)   
 • Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa (1101/2019)
 • Tekijänoikeuslaki (404/1961)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Kielilaki (423/2003)
 • Metsälaki (1093/1996)
 • Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
 • Valtion maksuperustelaki (150/1992)
 • Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Toimijapalvelun käyttöehdot

1. Palvelun tarkoitus

Metsään.fi-palvelun tarjoaa Suomen metsäkeskus. Metsäkeskuksen tehtäviin kuuluu metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsien hoitoa ja käyttöä koskevan lainsäädännön toimeenpano sekä metsävaratietojen kerääminen ja ylläpito. Metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa.

Metsään.fi-palvelun toimijapalvelu on metsänomistajaa metsäasioissa palveleville organisaatiolle tarkoitettu valtakunnallinen sähköinen asiointipalvelu. Palvelu on maksuton. Palvelussa hyödynnetään Suomen yksityismetsistä kerättyä metsävaratietoa toimijalle Metsäkeskuksen metsätietojärjestelmään avattavan teknisen käyttöyhteyden kautta.

2. Määrittelyt

Näissä käyttöehdoissa

 • Metsäkeskus" tarkoittaa Suomen metsäkeskusta, joka tuottaa ja hallinnoi Metsään.fi-palvelua
 • Metsään.fi-palvelu" tarkoittaa koko Metsään.fi-palvelua, sisältäen sekä metsänomistaja- että toimijapalvelun
 • palvelu" tarkoittaa Metsään.fi-palvelun toimijapalvelua
 • toimija" tarkoittaa organisaatiota, joka on rekisteröity hakemuksen perusteella toimijapalvelun käyttäjäksi
 • toimijan edustaja" tarkoittaa Toimijan nimissä palveluun kirjautunutta organisaation edustajaa
 • metsänomistaja" tarkoittaa maanomistajaa, joka on luonnollinen henkilö.

3. Palvelun käyttöoikeus

Toimijapalvelun käyttäjä on toimija, tämän työntekijä tai tietoja toimijan puolesta käsittelevä henkilö.

Toimijalla on käyttöoikeus niiden metsänomistajan kiinteistöjen metsätietoihin, joihin metsänomistaja on antanut toimijalle selailu- tai siirtoluvan.

Toimija voi käyttää palvelua sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt toimijan hakemuksen rekisteröimisestä Metsään.fi-palvelun toimijapalvelun käyttäjäksi. Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi. Toimijan tai toimijan edustajan palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Toimijan edustusoikeudellinen henkilö tai hänen valtuuttamansa Metsään.fi-palvelun pääkäyttäjä voi valtuuttaa organisaation edustajan käyttämään Metsään.fi-palvelua toimijaorganisaation nimissä. Metsään.fi-palvelun käyttöoikeus lisätään Suomi.fi-valtuudet palvelussa. Toimija voi käyttää palvelua sen jälkeen, kun hän on kirjautunut palveluun ja hyväksynyt sen käyttöehdot.

Kun henkilö ei enää toimi toimijan edustajana, toimija on velvollinen poistamaan henkilöltä Metsään.fi-palvelun käyttöoikeuden Suomi.fi-valtuudet palvelussa.

4. Soveltamisala

Palvelu sisältää niiden tilojen metsätiedot, joihin metsänomistajat ovat antaneet toimijalle suostumuksen. Palvelussa näkyvät myös tiedot, jotka perustuvat sellaiseen asiakassuhteeseen, jonka hoitaminen vaatii kyseisten tietojen käsittelyä käyttöehtojen kohdan 6 mukaisesti. Metsätietoihin sisältyvät muun muassa maanomistajien yhteystiedot, tilojen omistajuutta ja hallintaa koskevat tiedot sekä metsävaratiedot, ja näihin tietoihin liittyvät haku-, lataus- ja muut toiminnallisuudet. Metsävaratiedoilla tarkoitetaan metsikkökuvioiden sijaintia, pinta-alaa, kasvupaikkaa, puustoa, monimuotoisuutta, käytön rajoituksia ja muita erityispiirteitä koskevia tietoja sekä tietoja hakkuista ja muista toimenpiteistä tai niitä koskevia ehdotuksia. Palvelu sisältää metsävaratietoja koko Suomen alueelta.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta palvelua käytetään.

5. Palvelun asiakastuki

Palveluun kuuluu asiakastuki sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakastuen yhteystiedot ja puhelintuen päivystysajat kerrotaan palvelussa.

Asiakastuki auttaa Metsään.fi-palvelun käyttäjää Palveluun liittyvissä kysymyksissä. Metsävaratietoa tai muuta henkilötietoa ei luovuteta puhelimitse eikä sähköpostitse.

Asiakastukeen eivät kuulu käyttäjän vastuulla oleviin laitteisiin, ohjelmistoihin tai internet-yhteyksiin liittyvät kysymykset eivätkä muihin sähköisiin palveluihin kuin Metsään.fi-palveluun liittyvät kysymykset. Ulkoiset sähköiset palvelut, jotka on integroitu Metsään.fi-palveluun, kuten verkkopankkitunnuksilla kirjautuminen, eivät kuulu asiakastuen piiriin. Asiakastukeen ei myöskään kuulu erillistä selvitystyötä tai laskelmia vaativa asiakaspalvelu.

Metsäkeskus käsittelee asiakastukeen sisältyvät palvelun käyttäjien kysymykset ja yhteydenotot kahden viikon sisällä. Metsäkeskus ei vastaa asiakkaan omista päätöksistä aiheutuvista vahingoista tai haitoista.

6. Henkilötietojen käsittely sekä yksityisyyden suoja

Palvelussa ja sen taustajärjestelmissä käsitellään metsänomistajiin liittyviä metsävaratietoja ja muita henkilötietoja. Tietojen käsittelyn perusteena on, että Toimijalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää metsätietoja, jotka koskevat tiettyä luonnollista henkilöä ja ovat tästä syystä henkilötietoja. Käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sekä lakia Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Henkilötietojen käsittely voi perustua esimerkiksi metsänomistajan antamaan suostumukseen tai sellaiseen asiakassuhteeseen, jonka hoitaminen vaatii kyseisten tietojen käsittelyä. Tietojenkäsittelyn tarkoitus on metsätalouteen liittyvä kaupallinen tai muun hyväksyttävä tarkoitus. 

Toimijan on täytynyt esittää rekisteröintihakemuksensa yhteydessä selvitys elinkeinotoiminnastaan, jonka perusteella Metsäkeskus arvioi, onko toiminnassa tarpeen käsitellä metsävaratietoja. Jos toimija hakee suostumuksia metsätietoihin asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuen, hänen tulee toimittaa Metsäkeskukselle yksilöivät tiedot sisältävä listaus asiakkaistaan ja metsätiloista, joiden metsätietoihin haluaa suostumuksen. Metsäkeskus arvioi, onko toimijan tarpeen saada näihin tiloihin liittyviä metsävaratietoja. Metsänomistaja voi itse antaa suostumuksen joko sähköisesti Metsään.fi-palvelussa tai paperilla. Paperilla annettuun suostumukseen Metsäkeskus tekee hallinnollisen päätöksen ja sen jälkeen lisää suostumuksen toimijalle.

Palveluun sovelletaan valtionhallinnon perustietoturvatasoa.

Toimijan edustajalla tulee olla annettuna valtuus käyttää organisaation edustajana Metsään.fi-palvelua Suomi.fi-valtuudet -palvelussa. Käyttäjä vastaa kirjautumisessa tarvittavien henkilötietojen, verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen oikeellisuudesta. Palveluun ei saa kirjautua toisen henkilön verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

7. Palvelun saatavuus

Metsään.fi-palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Palvelun tuottaminen voi keskeytyä tämän palvelun tai sen käyttämien taustajärjestelmien ylläpitotoimenpiteiden, teknisten ongelmien tai päivitysten vuoksi. Metsäkeskus tiedottaa käyttökatkoista palvelun verkkosivuilla. Häiriöt ja keskeytykset palvelun tuottamisessa eivät ole sopimusrikkomuksia.

8. Toimijan oikeudet ja velvollisuudet

Toimija sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja lainsäädäntöä sekä käyttämään palvelua hyvien tapojen mukaisesti. Toimijan on viipymättä ilmoitettava Metsäkeskukseen muutoksista yhteystiedoissaan sekä havaitsemistaan virheistä palvelussa. 

Siirtäessään kohdassa 4 ja 6 määriteltyjä metsätietoja Metsään.fi-palvelusta omaan tietojärjestelmäänsä toimija sitoutuu käsittelemään tietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti huolellisesti, hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen, toteuttamaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä sekä toimimaan muutoinkin niin, että metsänomistajan yksityisyyden suoja ei vaarannu.

Toimija vastaa tarvitsemansa laitteiston, ohjelmiston ja internet-yhteyden hankkimisesta, ylläpidosta, tietoturvasta ja toimivuudesta. 

Toimija on vastuussa toimijan edustajan kaikesta toiminnasta palvelussa sekä palvelun kautta saatujen tietojen käytöstä.

Toimija tai toimijan edustaja voi käyttää tietoja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuihin metsätalouteen liittyviin kaupallisiin tarkoituksiin. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on metsätalouteen liittyvien palvelujen suoramarkkinointi maanomistajille, toimeksiantojen hoitaminen ja sopimusten täytäntöönpano, muiden toimijan ja metsänomistajan väliseen asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen, metsien hoitoon ja käyttöön liittyvä neuvonta sekä muut vastaavat metsätalouteen liittyvät kaupalliset tarkoitukset. Toimija voi käyttää metsänomistajan metsätietoja vain edellä yksilöityihin tarkoituksiin.

Palveluun rekisteröidyllä toimijalla ja toimijan edustajalla on oikeus käsitellä metsävaratietoja, koska toimijalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää metsätietoja, jotka koskevat tiettyä luonnollista henkilöä ja ovat tästä syystä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely voi perustua esimerkiksi sellaiseen asiakassuhteeseen, jonka hoitaminen vaatii kyseisten tietojen käsittelyä. Metsänomistaja voi antaa myös henkilökohtaisesti toimijalle suostumuksen tietojen selaukseen tai siirtoon. Metsänomistajan antama suostumus voi koskea tietojen katselua ja tulostamista (selailu) tai näiden lisäksi tietojen siirtämistä toimijan omaan tietojärjestelmään (siirto). Jos metsänomistaja antaa suostumuksen sähköisesti Metsään.fi-palvelussa, tekninen käyttöyhteys avautuu välittömästi. Jos metsänomistaja antaa suostumuksen allekirjoittamallaan asiakirjalla, Metsäkeskus tekee ensin päätöksen tietojen luovuttamisesta ja avaa sen jälkeen teknisen käyttöyhteyden metsänomistajan metsätietoihin. 

Tietojen siirtäminen toimijan omaan tietojärjestelmään edellyttää lisäksi, että toimija on esittänyt rekisteröintihakemuksen liitetyllä rekisteriselosteella tai tietosuojaselosteella, miten siirrettävien tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.

Toimija tai toimijan edustaja saa siirtää tietoja omaan tietojärjestelmäänsä vain, jos on rekisteröintihakemuksessa näin valinnut sekä toimittanut rekisteri- tai tietosuojaselosteen Metsäkeskukselle rekisteröintihakemuksen liitteenä. 

Metsätietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Sivullisella tarkoitetaan muuta henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä kuin toimijaa, tämän työntekijää tai tietoja toimijan lukuun käsittelevää.

Toimijan on välittömästi ilmoitettava Metsäkeskukselle muutoksista sellaisissa seikoissa, joilla on merkitystä metsätietojen käsittelyoikeuden suhteen. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi se, että metsänomistaja peruuttaa antamansa suostumuksen metsätietojensa käsittelemiseen, sekä se, että toimija lopettaa harjoittamansa metsätalouteen liittyvän elinkeinotoiminnan. Muutoksia 

koskevat ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Toimija on velvollinen poistamaan metsänomistajan metsätiedot myös omasta järjestelmästään, jos metsänomistaja peruuttaa suostumuksensa tai oikeus käsitellä tietoja asiakkuuden ja jäsenyyden perusteella päättyy muusta syystä, esimerkiksi jos metsänomistaja ilmoittaa toimijalle heidän asiakassuhteensa päättyneen. Toimijan tulee tällöin ilmoittaa asiasta myös Metsäkeskukselle, jotta asiakkuuteen tai jäsenyyteen perustuva suostumus voidaan perua palvelusta. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen tietoja voidaan edelleen käsitellä, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b kohdassa tarkoitetun sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Kun laissa säädettyä perustetta ei enää ole, tiedot tulee poistaa.

Toimija vastaa siitä, että toimijan tiedot palvelussa ovat ajan tasalla.

9. Palvelun tarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu

Metsäkeskuksella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja.

Metsäkeskuksella on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja toiminnallisuuksia sekä toimintatapojaan tuotekehityksen, lakimuutosten, viranomaismääräysten tai henkilöstöä koskevien sopimusmuutosten seurauksena. Metsäkeskuksella on oikeus ylläpitää, käsitellä ja käyttää toimijan ja toimijan edustajan tietoja Metsään.fi-palvelussa. Metsäkeskuksella on oikeus estää palvelun käyttö, jos käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen vastaisesti. 

Metsäkeskus korjaa palvelussa havaitut virheet ja käyttöongelmat kohtuullisessa ajassa tai laajemmissa kokonaisuuksissa palvelun jatkokehityksen yhteydessä. Ylläpito-, muutos- ja korjaustoimenpiteet pyritään ajoittamaan niin, että niistä on käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa. Metsäkeskus ei korvaa näistä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Metsäkeskus ei vastaa palvelun väliaikaisesta keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

10. Metsävaratiedon laatu ja sen käyttö

Palvelussa näytettävät metsätiedot pohjautuvat Metsäkeskuksen metsävaratietoon. Metsävaratiedot on tuotettu kuviokohtaisesti, ja niiden toimenpiteet laskennallisesti. Määrittely metsävaratiedon taustasta ja laadusta on Suomen metsäkeskuksen metsävaratiedon laatuselosteessa.

Metsäkeskus on velvollinen ylläpitämään ja käsittelemään metsävaratietoa noudattaen Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia. Metsäkeskus vastaa tiedon laadusta lain edellyttämällä tavalla. Metsäkeskus pyrkii mahdollisimman hyvään tiedon laatuun ja ajantasaisuuteen käytettävissä olevien resurssien ja menetelmien puitteissa.

Metsäkeskus ei vastaa toimijan tai toimijan edustajan palveluun ilmoittamien tietojen sisällöstä. Laissa säädetään rekisterinpitäjän vastuusta liittyen tiedon vanhentuneisuuden, virheellisyyden tai puutteiden aiheuttamiin välillisiin tai välittömiin vahinkoihin tai haittoihin. Metsäkeskus ei vastaa toimijan tai toimijan edustajan toiminnasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Jos palvelun tietoja jatkojalostetaan muussa kuin Metsäkeskuksen hallinnassa olevassa sovelluksessa tai tietoa muilla tavoin yhdistetään toisiin tietoihin muiden kuin Metsäkeskuksen toimesta, ei Metsäkeskus vastaa syntyneestä tiedosta. 

Metsäkeskus suosittelee kuviotietojen tarkistusta maastossa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä sekä metsäammattilaisen avun käyttämistä puukaupassa, tila-arvioissa ja muissa merkittävissä taloudellisissa päätöksissä. 

11. Käyttörajoitettu tieto

Näissä käyttöehdoissa käyttörajoitetulla tiedolla tarkoitetaan Suomen Lajitietokeskuksen sensitiivistä (arkaluonteista) tai muusta syystä käyttörajoitettua lajitietoa. Lajin tiedot määritellään sensitiivisiksi silloin, jos tiedon antamisen katsotaan vaarantavan lajin suojelun esimerkiksi vainon, pyynnin, häirinnän tai kaupallisen tai harrastuspohjaisen keräämisen vuoksi. Lajitietokeskuksen kautta saadun aineiston käyttörajoituksia ohjaa laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki (1999/621).

Tiedon omistaja (tiedot Lajitietokeskukselle jakanut taho) voi halutessaan rajoittaa aineistojensa avoimuutta, jos esimerkiksi lainsäädäntö ei muuta määritä.

Käyttörajoitettu tieto näkyy Metsään.fi-palvelun kartalla erillisenä karttatasona. Se sisältää tietoa muun muassa uhanalaisista eläinlajeista, kuten petolintujen pesistä. 

Nähdäkseen käyttörajoitettua tietoa toimijan tulee erikseen jokaisen tilan katselmoinnin yhteydessä hyväksyä erillinen käyttöehtolauseke, jolla toimija sitoutuu sensitiivisen tai muuten käyttörajoitetun tiedon kohdalla.

 • noudattamaan erityistä varovaisuutta, jotta vältetään julkisuuslaissa kuvattu lajin vaarantuminen ja/tai huomioidaan muut käyttörajoituksen aiheuttaneet perusteet
 • käyttämään palvelussa näkyvää käyttörajoitettua tietoa vain tukena metsätilaa koskevassa päätöksenteossa, kuten hoitotoimenpiteiden suunnittelussa. 
 • olemaan jakamatta aineistoja kenellekään ulkopuoliselle. 

12. Aineettomat oikeudet

Suomen metsäkeskuksella on palvelun omistus-, tekijänoikeus- ja muut immateriaalioikeudet.

Toimija tai toimijan edustaja ei saa aineettomia oikeuksia palvelun tietoihin ja sisältöön. Oikeutta ei muodostu edes silloin, kun käyttäjä itse tuottaa palveluun tietoja ja sisältöä.

13. Rekisteröinnin irtisanominen ja peruuttaminen

Toimijalla on oikeus irtisanoa rekisteröinti päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti Metsäkeskukselle.

Metsäkeskuksen tulee estää palvelun käyttö ja peruuttaa rekisteröinti, jos toimija tai toimijan edustaja on rikkonut rekisteröintihakemuksen ja -päätökseen liitettyjä ehtoja tai rajoituksia.

14. Sovellettavat lait

 • Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011)
 • Laki Suomen metsäkeskuksesta(418/2011)
 • Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
 • Riistavahinkolaki (105/2009)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)   
 • Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
 • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)   
 • Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa (1101/2019)
 • Tekijänoikeuslaki (404/1961)
 • Arkistolaki (831/1994)
 • Kielilaki (423/2003)
 • Metsälaki (1093/1996)
 • Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
 • Valtion maksuperustelaki (150/1992)
 • Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta.

Palvelun tuottaa Suomen metsäkeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.