Siirry pääsisältöön

Yksityisten omistajien metsänomistus on vähentynyt kahdessa vuodessa merkittävästi 

Toimijatiedote - 07.09.2021 09:00

Yksityishenkilöiden, kuolinpesien, verotusyhtymien ja yhteismetsien metsänomistus on vähentynyt kahden viime vuoden aikana 141 000 hehtaaria koko maassa. Yksityisiä metsänomistajia on myös vähemmän kuin kaksi vuotta sitten ja heidän keski-ikänsä on noussut.  

Suomen metsäkeskuksen uusimpien metsänomistustilastotietojen mukaan yksityisten omistajien metsänomistus on vähentynyt koko maassa parin viime vuoden aikana. Yksityisiä metsänomistajia ovat yksin ja yhdessä puolison kanssa metsää omistavat, kuolinpesät, verotusyhtymät ja yhteismetsät.  

Väheneminen johtuu pääosin siitä, että yksityiset metsänomistajat ovat myyneet metsiään kiihtyvällä tahdilla metsärahastoille, yhtiöille ja säätiöille. Lisäksi metsäpinta-ala on vähentynyt jonkin verran asuin-, teollisuus- ja yhdyskuntarakentamisen sekä pellonraivauksen vuoksi.  

Myös metsänomistajien lukumäärä on samalla aikavälillä vähentynyt koko maassa noin 2 800 henkilöllä. Lisäksi yksityiset metsänomistajat ovat liittäneet metsiään yhteismetsiin, ja myös yhtymien osakkaiden määrä on vähentynyt.  

Uusimmat metsänomistustiedot on poimittu toukokuussa 2021 ja niitä on verrattu vuoden 2019 toukokuun vastaaviin tietoihin. 

Yhteismetsäomistus kasvaa, kuolinpesäomistus vähenee 

Yksityismetsien kokonaispinta-alasta noin 68 prosenttia omistetaan yksin tai yhdessä puolison kanssa. Osuus on kasvanut kahdessa vuodessa suhteellisesti koko maassa 0,6 prosenttia.  

Yksityismetsistä yhteismetsäomistuksessa on 5,7 prosenttia, ja kasvua on tullut kahdessa vuodessa 0,4 prosenttiyksikköä. Kuolinpesien hallussa on 8,6 prosenttia yksityismetsistä. Suhteellinen osuus on vähentynyt kahdessa vuodessa 0,3 prosenttia. Verotusyhtymien omistusosuus on 17,6 prosenttia, joka on laskenut kahdessa vuodessa 0,7 prosenttiyksikköä.  

Metsänomistajien keski-ikä on noussut, naisten osuus metsänomistajista pysynyt ennallaan 

Metsänomistajien keski-ikä on kahdessa vuodessa noussut koko maassa 59,5 vuodesta 59,7 vuoteen, eli 0,2 vuotta.  

- Tämän kehityksen taittaminen ei ole helppoa. Metsänomistajien keski-iän nousu vääjäämättä vähentää puun myyntejä ja metsänhoitotöitä. Lisäksi uhkana on myös kuolinpesämuotoisen metsänomistuksen lisääntyminen, sanoo metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsänomistajien sukupuolijakauma on kahden viime vuoden aikana pysynyt käytännössä täysin ennallaan. Metsänomistajista on miehiä 60 prosenttia ja naisia 40 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä naisten osuus metsänomistajista on selvästi kasvanut.  

Suurien, yli 50 hehtaarin kokoisten metsänomistusyksiköiden osuus yksityismetsistä on vähentynyt koko maassa 0,9 prosenttia parin viime vuoden aikana. Noin 65 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta on edelleen näitä suuria omistusyksiköitä.  

Metsäkeskus julkaisee verkkosivuillaan jatkuvasti päivittyvää tilastoa metsää omistavista henkilöistä. Tilaston metsänomistajia koskevat tunnusluvut poikkeavat jonkin verran tässä tiedotteessa esitetyistä luvuista johtuen perusaineistoon tehdyistä rajauksista.  

Taulukko: Yksityishenkilöiden, kuolinpesien, yhteismetsien ja yhtymien metsätalousmaan omistus Manner-Suomessa 

Lisätietoja:  
Antti Pajula 
metsätilarakenteen johtava asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 314 0377 
antti.pajulaatmetsakeskus.fi 

Metsätietöiden kemera-tukipäätöksiä tehdään nopeutetusti vuoden loppuun saakka koronatilanteen vuoksi Toimijatiedote - 31.08.2021 09:00
Yhteismetsärekisteripalvelu on avattu – yhteismetsätietoa saatavilla nyt entistä helpommin Toimijatiedote - 09.09.2021 09:00