Skip to main content
Uutinen - 28.01.2021 09:18

Vuodenvaihde toi muutoksia metsäverotukseen

Metsäverotuksen päivärahavähennys ja hankintatyön taksat nousivat viime vuonna, mikä kannattaa muistaa vuoden 2020 metsäveroilmoituksessa. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee tänä vuonna 10 000 eurosta 15 000 euroon. Metsätalouden poistojen viimeisen poiston raja nousee 200 eurosta 600 euroon. Vuodenvaihteessa muutoksia tulee myös metsämaan maakunnallisiin laskennallisiin arvoihin.

Koivutukkeja pinossa talvisessa metsässä

Kuvateksti: Metsäveroilmoituksessa ilmoitetaan kaikki metsätaloudesta viime vuonna saadut tulot sekä tulojen hankkimiseen liittyvät metsätalouden menot.  

Metsänomistajien kannattaa alkuvuodesta perehtyä huolella metsäveroilmoituksen täyttämiseen. Metsäveroilmoituksessa ilmoitetaan kaikki metsätaloudesta viime vuonna saadut tulot sekä tulojen hankkimiseen liittyvät metsätalouden menot.  

Pelkkää metsätaloutta harjoittavan metsäveroilmoitus (2C-lomake) tulee olla perillä verottajalla viimeistään 1.3.2021. Maataloutta ja elinkeinotoimintaa harjoittavat voivat palauttaa metsäveroilmoituksen kuukautta myöhemmin, 1.4.2021 mennessä. Arvonlisäveroilmoitus ja arvonlisäveron maksu tulee olla verottajalla kaikkien osalta maaliskuun alkuun mennessä.  

Verotusyhtymien ja kuolinpesien metsäveroilmoittamisessa käyttämät Katso-tunnisteet toimivat vielä 30.4.2021 saakka. Tämän jälkeen sähköiset ilmoitukset jätetään Suomi.fi-valtuuksien avulla. Ne kannattaa hakea ajoissa verovuotta 2021 varten. 

Metsäverotuksen päivärahavähennykset nousivat hieman edellisvuodesta. Yli 6 tunnin matkan päivärahavähennys on nyt 16 euroa ja yli 10 tunnin matkan 29 euroa. Päivärahavähennystä ei voi tehdä metsäpalstalle suuntautuneesta matkasta, mutta sen voi tehdä esimerkiksi koulutus- tai messumatkoista.  

Myös verotuksessa ilmoitettavat keskimääräiset hankintatyötaksat nousivat 1,5 prosenttia, mikä vastaa palkkojen nousua.

Tulevia muutoksia metsäverotukseen 

Metsätalouden koneiden, rakennusten sekä ojitusten ja metsäteiden poistoraja verotuksessa nousee 200 eurosta 600 euroon tänä vuonna. Jos poistettavan hyödykkeen hankintameno tai menojäännös on alle 600 euroa, niin poiston voi tehdä kerralla loppuun vuoden 2021 metsäveroilmoituksessa.  

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee 10 000 eurosta 15 000. Metsänomistajien kannattaa edelleen hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka tuo raja ei ylittyisikään.  Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut metsänomistaja saa palautuksena kaikki metsätalouden laskuissa maksamansa arvonlisäverot.  

Tänä vuonna metsänomistajat voivat hakea tukea joutoalueiden, eli entisten maatalousmaiden ja turpeennostoalueiden metsitykseen. Metsityksen tuet tulevat metsätalouden verotettavaksi tuloksi. Viimeksi 1990-luvulla maksetut pellonmetsitystuet verotettiin maataloustuloina. 

Uudet metsämaan laskennalliset arvot

Verottaja on vahvistanut verovuodelle 2021 uudet maakunnalliset metsämaan laskennalliset arvot. Niitä sovelletaan verovuonna 2021 perinnöissä, lahjoituksissa ja kaupoissa silloin, kun ei ole käytettävissä metsäammattilaisen tekemää tila-arviota. Arvot ovat useimmissa maakunnissa nousseet edellisvuodesta noin 100–300 euroa hehtaarilta, mikä johtuu hintojen noususta vapaiden markkinoiden metsätilakaupoissa.  

Maanmittauslaitoksen taksoista ovat vuodenvaihteessa nousseet lainhuudatusmaksu 132 euroon ja sähköisen kiinteistönvaihdannan palvelumaksu 185 euroon. Ennallaan ovat pysyneet kaupanvahvistusmaksu ja todistusmaksut. Lohkomis- ja halkomismaksuihin on tullut 1–1,5 prosentin korotukset.  

Liite: Metsämaan laskennalliset arvot