Siirry pääsisältöön

Uusi opas antaa neuvoja liito-oravan turvaamiseen talousmetsissä

Uutinen - 25.04.2023 08:00

Mistä tunnistaa liito-oravan elinympäristön? Entä voiko metsässä tehdä hakkuita, jos siellä on nähty liito-oravan papanoita? Uusi Liito-orava talousmetsässä -opas tarjoaa metsänomistajille ja metsäammattilaisille neuvoja liito-oravan suojelun ja talousmetsien käsittelyn yhteensovittamiseen. Suomen metsäkeskus on tuottanut oppaan Liito-orava-LIFE-hankkeessa.

Liito-oravaemo poikasensa kanssa. Kuva: Benjam Pöntinen

Liito-orava on tiukasti suojeltu laji, jonka pesäpuita ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää. Liito-orava viihtyy vanhoissa ja kuusivaltaisissa sekametsissä ja käyttää ravinnokseen esimerkiksi haapojen ja leppien norkkoja ja lehtiä. Vastuu liito-oravan huomioimisesta talousmetsissä on hakkuuoikeuden haltijalla ja metsänomistajalla. 

Suomen metsäkeskus on julkaissut uuden Liito-orava talousmetsässä -oppaan. Oppaassa on paljon havainnollistavia esimerkkejä liito-oravametsien käsittelystä ja hyvistä käytännöistä. Metsänomistajat ja metsäammattilaiset voivat saada oppaasta apua hakkuiden suunnitteluun sekä tietoa myös metsän suojelun vaihtoehdoista.  

– Metsäalalla on pitkään toivottu ohjeita liito-oravien turvaamiseen. Nyt julkaistussa oppaassa on todellisia esimerkkejä liito-oravametsissä tehdyistä hakkuista ja vapaaehtoisesta suojelusta, kertoo Liito-orava-LIFE-hankkeen projektipäällikkö Tea Heikkinen Metsäkeskuksesta. 

Liito-orava talousmetsässä -oppaassa on kerrottu liito-oravan elinympäristövaatimuksista, lainsäädännöstä ja liito-oravakartoituksesta. Oppaassa on tietoa myös hakkuiden valmistelusta ja toteutuksesta sekä metsien vapaaehtoisen suojelun vaihtoehdoista. Opas perustuu Tapio Oy:n vuonna 2016 tuottamaan neuvontamateriaaliin.   

Koulutusta liito-oravametsien käsittelystä 

Metsäkeskus järjestää tänä ja ensi vuonna metsäammattilaisille koulutuksia, joissa pureudutaan tarkemmin oppaan aihepiireihin. Liito-orava talousmetsässä -webinaareja järjestetään neljä tämän vuoden keväällä ja syksyllä. Maastokoulutuksia pidetään liito-oravakohteilla ympäri Suomea ja ne alkavat 5.5.2023 Varsinais-Suomesta. 

– Jokainen liito-oravametsä on erilainen, ja siksi hakkuita täytyy suunnitella aina tapauskohtaisesti. Maastokoulutuksissa on mahdollisuus nähdä, minkälaisia ratkaisuja eri talousmetsissä on tehty. Tärkeintä on, että liito-orava pystyy jatkamaan eloaan alueella myös hakkuiden jälkeen, toteaa luonnonhoidon asiantuntija Inna Salminen Metsäkeskuksesta. 

Ilmoittaudu webinaareihin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa

Tarkista maastokoulutusten paikkakunnat ja ajankohdat ja ilmoittaudu niihin Metsäkeskuksen tapahtumakalenterissa.   

Liito-orava talousmetsässä -opas on Metsäkeskuksen verkkosivuilla 
 

Suomen metsäkeskus on mukana Euroopan unionin rahoittamassa Liito-orava-LIFE-hankkeessa, jossa parannetaan liito-oravien suojelua ja elinolosuhteita Suomessa ja Virossa. Lisätietoa Liito-orava-LIFE-hankkeesta on Metsähallituksen sivuilla.   

Metsätalouden tukiin on tulossa muutoksia ensi vuonna Uutinen - 24.04.2023 12:40
Metsien rakenne ja kehitys -sanasto valmistui kommentoitavaksi Uutinen - 05.05.2023 10:00