Siirry pääsisältöön

Pienpuun korjuuseen 3,75 miljoonaa euroa lisää kemera-tukea

Toimijatiedote - 29.03.2021 09:05

Valtion lisätalousarviossa on myönnetty lisää kemera-tukea 3,75 miljoonaa euroa. Lisätuki on tarkoitettu sellaisiin nuoren metsän hoitotöihin, joissa korjataan pienpuuta. Lisärahoitus antaa mahdollisuuden lisätä metsäenergian käyttöä ja samalla hoitaa liian tiheinä kasvavia nuoria kasvatusmetsiä. 

Nuorten metsien harvennushakkuiden yhteydessä korjataan pienpuuta, jota polttamalla tuotetaan energiaa kotimaan lämpö- ja voimalaitoksissa. Pienpuuta tarvitaan energiantuotantoon lähivuosina aiempaa enemmän, kun turpeen käyttö vähenee.  

– Metsäenergian käyttö korvaa parhaimmillaan turpeen vähenevää käyttöä. Metsäenergia on ilmastonmuutosta hillitsevää, kestävästi tuotettua energiaa, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Nyt myönnetyllä lisätuella pienpuuta on mahdollisuus korjata energiakäyttöön noin 500 000 kuutiometriä aiempaa enemmän. Korjuualaa on mahdollista lisätä noin 8 700 hehtaarilla. Nuorten metsien hoitoa ja pienpuun korjuuta on nyt mahdollista tehdä kemera-tuella yli 45 000 hehtaarin alalla koko maassa.  

Lisätuen jälkeen kuluvan vuoden kemera-varoja puuntuotannon tukemiseen on 58,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 9 miljoonaa euroa viime vuoden käyttöä enemmän. 

Tuki kannattaa hyödyntää 

Lisätuki vauhdittaa myös nuorten metsien hoitotöitä. Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria.  

– Nuorten metsien harvennukset on tärkeää tehdä oikeaan aikaan, että metsä kasvaisi hyvin. Valtion osoittama tuki kannattaa hyödyntää täysimääräisesti, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan metsänomistajille 230 euroa hehtaarilta kohteissa, joilla tukiehdot täyttyvät. Hehtaarikohtaista tukea voidaan korottaa 200 eurolla, jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Vähimmäismäärä kerätylle pienpuulle on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 35 kiintokuutiometriä hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta.  

Metsäkeskus kartoittaa pienpuun korjuukohteita 

Nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun lisätuen lisäksi Metsäkeskukselle osoitettiin lisätalousarviossa 250 000 euroa töiden aktivointikampanjaan ja hallinnointiin. Metsäkeskus kannustaa kampanjallaan käyttämään lisätukea.  

– Kartoitamme yritysten energiapuun kysyntää ja tunnistamme sopivia korjuukohteita paikkatietojen avulla. Ilman laajaa yhteistyötä metsänhoitoyhdistysten, lämpöyrittäjien ja metsäenergian hankintayritysten kanssa, nuoren metsän hoidon lisäämisessä ei onnistuta, elinkeinojohtaja Anssi Niskanen arvioi.   

Lisätietoa kemera-tuista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla. 

Lisätietoja:  
Yrjö Niskanen 
hankehallinnon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 065 3863 
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi 

Anssi Niskanen 
elinkeinojohtaja 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 350 3064 
anssi.niskanenatmetsakeskus.fi 

Metsään.fi-palveluun kirjaudutaan nyt Metsäkeskuksen verkkosivuilta Toimijatiedote - 25.03.2021 17:52
Taimikon varhaishoitokohteet näkyvät nyt myös avoimessa karttapalvelussa Toimijatiedote - 31.03.2021 09:21