Siirry pääsisältöön

Suomen yksityismetsistä on nyt kattavat tiedot

Uutinen - 29.12.2020 09:26

Suomen metsäkeskus on saanut valmiiksi metsien inventoinnin ensimmäisen kierroksen. Suomen metsistä on nyt olemassa kaukokartoituksella kerätyt kattavat tiedot. Työ aloitettiin 2010-luvun alussa, ja tiedot on nyt julkaistu koko maasta sekä avoimena ympäristötietona että Metsään.fi-palvelussa.

Kuvateksti: Ensi vuonna hakkuukoneilta aletaan lähettää tietoa toteutuneista hakkuista Metsäkeskukseen. Siitä on apua metsätietojen ajantasaistuksessa.

Suomen yksityismetsistä on nyt olemassa kattavat tiedot, jotka ovat laajasti metsänomistajien ja metsäammattilaisten käytössä. Ennen nyt valmistunutta inventointikierrosta tiedot metsävaroista kerättiin kattavana maastotyönä tilakohtaisen ja alueellisen metsäsuunnittelun yhteydessä.

- Uusi tekniikka on tehostanut tiedon keruuta, ja tiedon kattavuus ja hyödyntämisaste ovat parantuneet ratkaisevasti, toteaa metsätiedon palvelupäällikkö Jorma Jyrkilä Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätietolaki muuttui vuonna 2018, jonka jälkeen ympäristötietoa on voinut julkaista avoimesti ilman henkilötietoja. Avoimien metsätietojen pohjalta on syntynyt paljon uusia palveluja metsänomistajille. 

- Palaute tietojen avaamisesta on ollut pääosin positiivista, Jyrkilä sanoo.

Metsänomistajat saavat käyttöönsä omat tilakohtaiset tiedot ja erilaisia sähköisiä palveluita Metsään.fi-palvelun kautta. Myös metsäalan toimijat pääsevät katsomaan Metsään.fi-palvelun tietoja metsänomistajien suostumuksella.

Metsävaratietoja voi käyttää perustietona ja apuna, kun suunnittelee esimerkiksi metsänhoitotöitä, hakkuita tai metsän suojelua.

Tiedon hankinnan kustannukset ovat laskeneet merkittävästi

Metsävaratiedon keruun tuottavuus on parantunut merkittävästi viime kymmenen vuoden aikana. Metsäkeskus on julkaissut vuosittain metsätietoa keskimäärin 1,4 miljoonalta hehtaarilta. Kuvioittaisen tiedon keruun kustannus on laskenut kolmeen euroon hehtaarilta.

- Vuosittain julkaistun metsävaratiedon määrä on kaksinkertaistunut ja kustannukset ovat painuneet lähes kymmenesosaan kokonaan maastotyönä kerättyyn tietoon verrattuna, Jyrkilä sanoo.

Tiedon keruun automatisoinnilla on ollut myös varjopuolensa. Tietojen laatu on osittain heikentynyt, kun on siirrytty maastotyöstä kaukokartoitustekniikkaan. Tämä näkyy lähinnä taimikoista ja hoitamattomista nuorista metsistä kerätyssä tiedossa. 

- Tiedon laaja hyödyntäminen osoittaa kuitenkin, että kaukokartoituksella kerätty metsävaratieto on riittävän tarkkaa. Hyödyt ovat selvästi suuremmat panoksiin nähden.

Käytännössä Metsäkeskuksen tietokannassa on kuvioittaiset metsävaratiedot kaikista yksityismetsistä 14 miljoonan hehtaarin alalta. Tietoja on pidetty myös ajan tasalla muun muassa kasvunlaskennan ja Metsäkeskuksen saamien lakisääteisten ilmoitusten avulla.

Toinen inventointikierros on jo käynnissä

Suomen metsäkeskus käynnisti uuden inventointiohjelman tänä vuonna. Se perustuu Maanmittauslaitoksen kansalliseen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaan. Metsien inventointikierto nopeutuu ja kestää kuusi vuotta. Odotuksissa on, että uudistetulla menetelmällä saadaan laadultaan jonkin verran parempaa metsävaratietoa kuin ensimmäisellä kierroksella.
Metsätiedon ajantasaisuutta parannetaan myös inventointien välillä ja monipuolisen luontotiedon hankintaan kiinnitetään erityistä huomiota.

-Saamme tiedon ajantasaistukseen myös uusia tietolähteitä. Ensi vuonna hakkuukoneet alkavat lähettää tiedon toteutuneista hakkuista Metsäkeskukselle. Saamme myös omavalvontatietoa toteutuneista metsänhoitotöistä, ja voimme käyttää satelliittikuvia muutosten tulkintaan.

Laki metsitystuesta tulee voimaan vuoden 2021 alussa Uutinen - 17.12.2020 09:06
Puutuotealan toimijat samaan verkkopalveluun Uutinen - 05.01.2021 09:09