Siirry pääsisältöön

Nuorista metsistä on kerätty pienpuuta alkuvuonna enemmän kuin vuosi sitten – myös tietukien käyttö on kasvussa

Uutinen - 11.05.2023 08:00

Suomen metsäkeskus on maksanut tammi-huhtikuussa metsänomistajille metsänhoidon kemera-tukia noin 8,2 miljoonaa euroa. Ympäristötukea ja tukea luonnonhoitohankkeisiin on maksettu alkuvuonna yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Viime alkuvuoteen verrattuna erityisesti pienpuun keruu nuorista metsistä on vilkastunut. Myös metsäteitä on rakennettu ja perusparannettu kemera-tuella enemmän kuin vuosi sitten.

Pienpuuta kerätään nuorista metsistä harvennusten yhteydessä. Kuva: Sanna Talsta

Pienpuun keruun tukea on maksettu alkuvuonna metsänomistajille 4,8 miljoonaa euroa, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten tammi-huhtikuussa. Pienpuuta on kerätty nuorista metsistä 10 800 hehtaarin alalta. Taimikon varhaishoitoon tukea on maksettu alkuvuonna 0,5 miljoonaa euroa ja varttuneiden taimikoiden hoitoon 1,3 miljoonaa euroa. Työmäärät ovat edellisvuoden tasoa.   

Suometsien hoitoon tukea on käytetty alkuvuonna 0,6 miljoonaa euroa, eli saman verran kuin vuosi sitten. Metsätietöitä on alkuvuonna tehty tuella selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Tukea yksityisteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin on käytetty 0,8 miljoonaa euroa, eli lähes kolminkertainen määrä verrattuna viime vuoden tammi-huhtikuuhun. 

– Erilaisiin hoito- ja kunnostustöihin metsissä on käytettävissä yli 47 miljoonaa euroa tukea tänä vuonna. Tukea on siis hyvin tarjolla ja nyt sitä kannattaa hakea, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.  

Ympäristötukea on tarjolla edellisvuosia runsaammin 

Ympäristötukea ja tukea luonnonhoitohankkeisiin on maksettu alkuvuodesta yhteensä 3,4 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin vuosi sitten tammi-huhtikuussa.  

Ympäristötukia on maksettu metsänomistajille alkuvuodesta noin 2,9 miljoonaa euroa. Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi ja saa korvauksen siitä.

Yleisimpiä alkuvuonna rahoitettuja ympäristötukikohteita ovat olleet pienvesien lähiympäristöt ja vanhat ja runsaslahopuustoiset kangasmetsät. Tuetuista elinympäristöistä noin 30 prosenttia on metsälain turvaamia, joten metsänomistajilla on vahva halu turvata luontoarvoja lain velvoitteita laajemmin. 

– Ympäristötukea ja luonnonhoidon tukea on jaossa tänä vuonna ennätyksellisen paljon, 17,5 miljoonaa euroa, joten metsänomistajien kannattaa käynnistää ympäristötuen hakeminen esimerkiksi tutun metsätoimijan kanssa, sanoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta. 

Luonnonhoitohankkeisiin tukea on huhtikuun loppuun mennessä maksettu noin 460 000 euroa. Luonnonhoitohankkeissa hoidetaan ja kunnostetaan elinympäristöjä sekä tehdään vesiensuojelutöitä.   

Kemera-tukia voi hakea vielä syksyyn saakka 

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, korvaa nykyisen kemera-tukijärjestelmän ensi vuonna. Kemera-tukia voi hakea vielä syksyyn saakka. Metsänomistajien pitää toimittaa kemera-hakemukset Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023.  

– Vielä ehtii hakea kemera-tukia. Nyt on oikea aika suunnitella loppuvuoden työt metsissä ja hyödyntää tämänhetkiset tuet. Metsät kannattaa hoitaa ajallaan, Niskanen kannustaa.  

Uuden metsätalouden kannustejärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa, mutta sen voimaantulo edellyttää vielä Euroopan komission hyväksyntää. Uusien tukien yksityiskohdista ja tukitasoista säädetään asetuksessa, jonka hallitus antaa komission käsittelyn jälkeen.  

Uusien tukien käsittely alkaa vaiheittain 

Kun uusi kannustejärjestelmä tulee voimaan, alkaa tukihakemusten käsittely Metsäkeskuksessa vaiheittain.  

– Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen hakemuksia, kertoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta. 

Lisätietoa kemera-tuista ja uudesta metsätalouden kannustejärjestelmästä on Metsäkeskuksen verkkosivuilla. 

Uusi monikerroslevy puunkorjuussa -julkaisu esittelee CLT-levyjen mahdollisuuksia maanpinnan vahvistajana puunkorjuussa Uutinen - 10.05.2023 15:18
Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa – vesiensuojelussa yhä parannettavaa  Uutinen - 17.05.2023 07:30