Siirry pääsisältöön

Uusi monikerroslevy puunkorjuussa -julkaisu esittelee CLT-levyjen mahdollisuuksia maanpinnan vahvistajana puunkorjuussa

Uutinen - 10.05.2023 15:18

Perinteisesti puuta on hyödynnetty turvemaan leimikoiden kantavuuden parantamisessa. Ajourien kantavuutta on vahvistettu havutuksella ja erittäin heikosti kantavissa kohteissa kuitupuulla. CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa -julkaisu esittelee levyjen käytön mahdollisuuksia suometsien puunkorjuussa.

CLT-levyt käytössä puunkorjuukohteella. Kuva: Anu Hilli.

Suometsiin kohdistuvat hakkuutarpeet kasvavat ja on arvioitu, että seuraavien 20 vuoden aikana suometsien hakkuut voivat nousta jopa 15–20 miljoonaan kuutiometriin. Kasvavat hakkuutarpeet ja metsäteollisuusinvestoinnit lisäävät tarvetta suometsien ympärivuotiselle puunkorjuulle.

Ilmastonmuutoksen seurauksena leudommat talvet pidentävät kelirikkoaikaa. Tämä aiheuttaa haasteita erityisesti turvemailla tapahtuvaan puunkorjuuseen, mutta myös muissa hakkuukohteissa. Tarvitaan uusia ratkaisuja maaperän vahvistamiseen puunkorjuussa.

Uusiutuva ja monikäyttöinen puu

Puu on uusiutuva, monikäyttöinen ja kierrätettävä rakennusmateriaali. Puurakentamista on viime aikoina kehitetty huomattavasti ja uusimpia tuotteita ovat monikerroslevy, viilupuu sekä erilaiset puurakenteiset elementit ja moduuliratkaisut. CLT-levyn parhaita ominaisuuksia ovat rakenteen kantavuuden, kosteussulun sekä palonkestävyyden yhdistyminen samassa rakenteessa. CLT-levyjä käytetään yleisimmin erilaisissa rakennuskohteissa.

CLT-levy mahdollinen ratkaisu puunkorjuuseen

CLT-levyt maanpinnan vahvistajana puunkorjuussa -julkaisu esittelee levyjen suunnittelun lähtökohtia puunkorjuun tarpeisiin, sillä CLT-levyjä ei ole aiemmin käytetty puunkorjuussa. Lisäksi kerrotaan levyjen maastotestauksen tuloksia sekä levyjä käyttäneiden kuormatraktoreiden ja puutavara-auton kuljettajien kokemuksia. Julkaisussa on myös arvioita levyjen kestävyydestä sekä levyjen hankinnan ja käytön kustannuksista. 

Ratkaisuja ja uusia innovaatioita maaperän kantavuuden vahvistamiseen puunkorjuussa on konekaluston kehittämisen lisäksi muitakin. Taloudelliset näkökulmat ovat kuitenkin se perusta, jolle kehityksen täytyy pohjautua. Taloudellista hyötyä levyillä voidaan saada esimerkiksi lähikuljetusmatkojen lyhenemisenä. 

CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa julkaisu 

 

 

CLT-levyjen testaamisen puukorjuussa toteutti CLT-levyt maanpinnan kantavuuden vahvistajana puunkorjuussa (CLT Access Matting) hanke, jota rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto ja toteuttivat Lapin amk, Luke, Digipolis ja Suomen metsäkeskus

 

Uusia taimikoita perustetaan viljellen tänä keväänä lähes 100 000 hehtaaria Uutinen - 09.05.2023 07:45
Nuorista metsistä on kerätty pienpuuta alkuvuonna enemmän kuin vuosi sitten – myös tietukien käyttö on kasvussa Uutinen - 11.05.2023 08:00