Siirry pääsisältöön

Miten saat asiakkaiden tiedot näkyville Metsään.fi-toimijapalveluun?

Toimijatiedote - 31.05.2022 07:28

Metsään.fi-toimijapalvelussa näet metsä- ja omistajatiedot vain niiltä kiinteistöiltä, joihin sinulla on suostumus. Metsänomistaja voi antaa suostumuksen yrityksellesi Metsään.fi-palvelussa, esimerkiksi jakamasi oikotielinkin avulla.

Jos yritykselläsi on asiakkaaseen jo voimassa oleva asiakkuussuhde, niin voit saada tiedot myös suoraan Metsäkeskuksesta. 

Oikotielinkki helpottaa suostumuksen hankintaa

Oikotielinkin avulla voit ohjata asiakkaan itse antamaan suostumuksen Metsään.fi-palvelussa suoraan yrityksellesi. Pääset luomaan oikotielinkin toimijapalvelun Asiointi-osiossa. Tämän jälkeen oikotielinkki on helppo kopioida ja jakaa yrityksen kotisivuilla tai lähettää sähköpostitse asiakkaalle.

Tietopyyntö asiakkuuden tai jäsenyyden perusteella

Voit pyytää Metsäkeskuksesta niiden metsänomistajien tiedot, jotka ovat tällä hetkellä asiakkaitasi. 

Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee selvittää, miten asiakkuus tai jäsenyys on aktiivinen kunkin metsänomistajan kohdalla.

Jos asiakkuus- tai jäsenyyssuhde jossain vaiheessa lakkaa niin yrityksen tulee huolehtia myös tietojen käyttöyhteyden poistamisesta. Tästä on ilmoitettava myös Metsäkeskukseen. 

Katso tarkemmat ohjeet tietopyynnön tekemisestä ja siihen liittyvistä ehdoista.

Jo tehdyn metsänhoitotyön ilmoittamiseen ja kuviotiedon päivittymiseen on tulossa muutoksia loppukesästä 

Metsänomistaja tai hänen puolestaan myös toimija ovat voineet ilmoittaa kuviolla tehdystä metsänhoitotyöstä helposti Metsään.fi-palvelussa. Olemme päivittäneet ilmoituksen perusteella tiedon metsätietojärjestelmään noin kahden viikon kuluessa, minkä jälkeen tieto on näkynyt myös Metsään.fi-palvelussa. 

Loppukesästä kuviotietojen päivityspyyntöjen käsittelyyn on tulossa muutoksia. Muutokset liittyvät metsätietojärjestelmämme uudistamiseen. Kun tiedämme tarkemmin, miten päivityskäytäntö muuttuu, niin kerromme asiasta lisää. 

Jos haluat varmistua, että tieto jo tehdyistä metsänhoitotöistä päivittyy vielä Metsään.fi-palveluun, niin tiedot kannattaa toimittaa mahdollisimman pian.

Toimi hyvissä ajoin ennen elokuun loppua 

Hyvissä ajoin ennen elokuun loppua tulleet kuvioiden päivityspyynnöt vielä käsitellään ja viedään Metsään.fi-palveluun. 

Kuviolla tehdystä työstä ilmoittaminen onnistuu Kuvion tiedot -sivulla: Ilmoita-painike löytyy Toimenpide-ehdotukset-kohdasta. Painikkeesta avautuu lomake, johon voi täyttää tarvittavat tiedot.  

Jos kuviolla tehtyyn hoitotyöhön on saatu kemera-tukea, niin silloin kuviotieto päivittyy automaattisesti, eikä erillistä ilmoitusta tarvita. 

Omistajien lukumäärä näkyy nyt palvelussa oikein

Voit toimijapalvelussa Metsätilat-sivulla katsoa kiinteistön perus- ja omistajatietoja niistä kiinteistöistä, joihin sinulla toimijana on suostumus. Sivulla näytettävä omistajien lukumäärätieto näyttää nyt oikein kiinteistön pääomistajien lukumäärän.  Aiemmin lukumäärään tuli virheellisesti mukaan myös kaikki ne henkilöt, joilla oli pelkkä asiointilupa kiinteistön tietoihin.  

Energiaa metsästä -kampanja alkaa

Metsissämme on paljon mahdollisuuksia nuorten metsien hoitomäärien lisäämiseen. Harvennusten yhteydessä kerättävää pienpuuta on mahdollisuus ohjata energiakäyttöön. Metsäenergialla on jatkossa kasvava merkitys osana energiansaannin huoltovarmuutta. Monimuotoisuus voidaan huomioida pitämällä talousmetsien luonnonhoidon keinot mukana metsänhoidon toimenpiteissä. 

Metsäkeskuksella on tänä vuonna käynnissä Energiaa metsästä -kampanja, jonka tavoitteena on nuorten metsien hoitomäärien ja pienpuun korjuumäärien lisääminen. Kampanjan aikana lisätään metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden tietoisuutta pienpuun korjuumahdollisuuksista sekä edistetään heidän kohtaamisia. 

Metsään.fi-toimijapalvelu, tiedote nro 5/2022. / Toimijatiedotteet verkkosivulla.

 

Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa – vesiensuojelussa yhä parannettavaa Toimijatiedote - 20.05.2022 09:00
Metsien inventoinnit käynnistyvät 21 alueella eri puolilla Suomea  Toimijatiedote - 31.05.2022 09:00