Siirry pääsisältöön

Metsätalouden kannustejärjestelmä uudistuu

Uutinen - 20.09.2022 07:57

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan nykyisen kemera-tukijärjestelmän. Kannustejärjestelmällä tuetaan yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitoa ja metsätieverkon ylläpitoa. Valtioneuvosto on antanut lakiesityksen uudesta kannustejärjestelmästä eduskunnalle. Uuden kannustejärjestelmän on tavoitteena tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

Uudessa metsätalouden kannustejärjestelmässä taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea haettaisiin vasta työn toteutuksen jälkeen. Kuva: Eva Ekholm

Uudessa kannustejärjestelmässä esitetään tuettavaksi taimikon ja nuoren metsän hoitoa, terveyslannoitusta, suometsän hoitosuunnitelmia, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemistä sekä metsätieverkoston ylläpitoa. Tukea myönnettäisiin myös määräaikaiseen suojeluun ympäristötukena sekä metsäluonnon hoitoon ja kulotuksiin. Järjestelmästä voitaisiin tukea myös pienpuun keruuta taimikon ja nuoren metsän hoitokohteilta. 

Tukien määrä sopeutettaisiin vuosittain valtion talousarviossa myönnettävien määrärahojen tasolle. Metsätalouden tukiin esitetään nyt 47,5 miljoonaa euroa puun tuotannon kestävyyden turvaamiseen ja 17,5 miljoonaa euroa metsäluonnon hoitamisen edistämiseen. 

Tukea suometsien hoitosuunnitelmiin ja kulotuksiin 

Metkassa suurin muutos verrattuna nykyiseen kemera-järjestelmään liittyy suometsiin. Ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnettäisi tukea, mutta maanomistajat voisivat saada tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen. Tukea voitaisiin myöntää myös hoitosuunnitelmassa esitettyjen vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen.  

Lakiesityksen mukaan kulotus tulisi omaksi tuettavaksi työlajikseen, ja se mahdollistaisi metsäluonnonhoidon rahoittamisen maanomistajan hakemuksen perusteella. Monimuotoisuuden edistäminen on huomioitu esityksessä myös muissa työlajeissa. Esimerkiksi yksityisteiden perusparannustyöt tulisi aina kun mahdollista toteuttaa niin, että vesieliöstö pääsee esteettä liikkumaan. Yksityisteiden perusparannustukea voitaisiin jatkossa myöntää myös sellaisiin perusparannuskohteisiin, jotka sijaitsevat vain yhden tilan alueella.  

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea ei enää tarvitsisi hakea ennen työn aloittamista, vaan vasta työn toteutuksen jälkeen.  

Kemera-hakemukset Metsäkeskukseen 1.10.2023 mennessä 

Suomen metsäkeskus voi myöntää kemera-tukia vuoden 2023 loppuun saakka. Kemera-hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen 1.10.2023 mennessä. Myönnettyjä kemera-tukia maksetaan vuoden 2026 loppuun saakka.  

Uuden metka-lain voimaantulo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. Hyväksymisaikataulu ei ole etukäteen tiedossa. Uuden metka-lain voimaantulon ajankohdasta säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on kuitenkin, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Hallituksen esitys laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä

Uutta metsävaratietoa yksityismetsistä on julkaistu lähes 2,5 miljoonan hehtaarin alalta  Uutinen - 08.09.2022 08:02
Tornionjokilaaksossa alkaa Euroopan suurin vesiluonnon ennallistamishanke Uutinen - 21.09.2022 08:02