Skip to main content
Uutinen - 24.02.2021 10:44

Metsäalan toimijat avustavat maanomistajia ympäristötuen haussa

Vuonna 2020 solmittiin runsaasti vapaaehtoisia ympäristötukisopimuksia. Ympäristötuen hakemisessa metsänomistajia neuvovat Metsäkeskuksen asiakasneuvojat ja yhä enemmän hakemusvalmistelua tekevät myös metsäalan palveluntarjoajat. Tänä vuonna ympäristötukeen on tarjolla yli 8 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin tukea vuonna 2020 käytettiin. 

Luonnontilainen puro talvisessa metsässä

Kuvateksti: Pienvesien lähiympäristöjä on noin kolmasosa ympäristötukikohteista. Kuva: Riitta Raatikainen

Vapaaehtoiseen suojeluun sopivia kohteita ja suojelumyönteisiä metsänomistajia on yhä runsaasti.  Ympäristötukisopimus voidaan solmia joko uusiin kohteisiin tai erääntyvän sopimuksen jatkolle. Tänä vuonna erääntyvät vuonna 2011 solmitut 10 vuoden sopimukset sekä vuonna 2001 solmitut 30 vuoden sopimukset, joiden viimeistä maksuerää ei voida maksaa silloisen kemera-lain kumoamisen takia.  

– Karuja ja vähäpuustoisia kohteita ei rahoiteta elleivät ne jää sopimusalueen sisään. Tuki kohdentuu niihin kohteisiin, joissa monimuotoisuushyöty ja taloudellinen vaikutus metsänomistajalle on suurin, toteaa luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.  

Neuvonnan yhteydessä selvitetään maanomistajalle ja kohteelle sopivin suojelukeino.  Jos arvokkaita luontokohteita jää ympäristötukisopimusalueen ulkopuolelle, on niissä suositeltavaa välttää metsänhoitotoimenpiteitä jatkossakin.   

Metsäalan toimijoilla on tärkeä rooli   

Yhä useammat metsäalan toimijat ovat osallistuneet ympäristötukihakemusten valmisteluun viime vuosina. Vuonna 2020 ympäristötukipäätöksistä noin 550 hehtaaria oli toimijoiden laatimia. Määrä kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Metsänomistajat voivat kysyä ympäristötukihakemuksen valmistelua haluamaltaan taholta esimerkiksi Metsään.fi-palvelun kautta.   

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen erityisasiantuntija Pekka Tuomisto aloitti ympäristötukihakemusten valmistelun viime syksynä pitkän tauon jälkeen. Valmisteluun on varattu työaikaa ja tuloksena syntyi viime vuonna jo seitsemän hyväksyttyä ympäristötukipäätöstä.  

– Ympäristötukivalmistelu on sopinut hyvin tehtäväksi muun neuvonnan yhteydessä. Samalla tavalla kuin  ely-keskukselle tehtävä valmistelu METSO-hankkeisiin. Samalla myös muut metsäasiat voivat edistyä. Ympäristötuki on tullut esille pääosin meidän yhdistyksen asiantuntijoiden aloitteesta. Metsänomistajat suhtautuvat pääosin vapaaehtoiseen suojeluun melko myönteisesti, Tuomisto kertoo.   

Metsäkeskuksesta luontotietoa ja perehdytystä  

Ympäristötukisopimuksia on tehty valtakunnan tasolla vasta noin puolelle sopivista suojelukohteista. Metsäkeskuksen metsävaratiedoista käy ilmi, että puustoisia rahoituskelpoisia metsälain 10 §:n ja METSO-ohjelman elinympäristöjä on yhä sopimusten ulkopuolella.  

– Ympäristötukikohteet ovat pääosin rakentuneet metsälakikohteiden kuten purojen ja norojen ympärille. Suurin valmistelemani kohde on ollut kuitenkin runsaslahopuustoinen kangasmetsä. Suojeluun sopivia kohteita löytyy varmasti meidänkin yhdistyksen alueelta paljon, toteaa Pekka Tuomisto.  

Metsäkeskus tukee toimijoiden hakemusvalmistelua koulutuksin ja tarvittaessa perehdytykseen löytyy henkilökohtainen tukihenkilö. Avoin metsätieto sekä Metsään.fi-palvelun tiedot metsänomistajan suostumuksella ovat valmistelussa avuksi.  

– Olen hyödyntänyt avointa metsätietoa ja oman organisaation luontotietoa sekä myös metsäomistajien ja asiantuntijoidemme havaintoja. Keväällä kävin Metsäkeskuksen järjestämän kurssin hakemusvalmisteluun. Olen opiskellut myös itse Metsäkeskuksen materiaalista, ja Metsäkeskuksen henkilöstö on myös mielellään opastanut hankevalmistelussa, Tuomisto kertoo.