Siirry pääsisältöön

Kuorellinen havupuutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää

Uutinen - 17.06.2022 09:00

Havupuutavaran omistajien tulee huolehtia, että puutavara kuljetetaan pois metsistä ja tienvarsilta kesällä metsätuholain määräajoissa. Puut tulee kuljettaa pois, jotta hyönteistuhot eivät pääse leviämään metsissä. Kirjanpainajan parveilu alkoi eteläisessä Suomessa toukokuun puolivälin jälkeen, kun päivälämpötilat saavuttivat 18–20 astetta.

Tukkirekka noutaa tienvarsipinoista puuta

Havupuutavara pitää kuljettaa pois tienvarsilta ja metsistä kesällä tietyissä määräajoissa. 

Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus seuraavat kirjanpainajien määrää ja tuhojen leviämistä kesällä 42 seurantapisteellä. Kirjanpainajapyydykset tyhjennettiin ensimmäisen kerran toukokuun lopussa. Runsaimmin kirjanpainajia kertyi pyydyksiin Uudenmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen seurantapisteillä. 

Toukokuun loppuun mennessä kirjanpainajien parveilu oli alkanut lähes kaikilla Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen seurantapisteillä. Talvehtineiden kirjanpainajien parveilu jatkuu edelleen kesäkuussa sään lämmetessä. 

Metsänomistajille tietoa riskikohteista 

Metsäkeskus tiedottaa kesän aikana metsänomistajia kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista kirjeitse. Metsänomistajia kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin ja metsiköihin, jotka voivat olla alttiita alkaville kirjanpainajatuhoille. 

Kirjanpainajien esiintymistä lisäävät lämpimät kesät sekä aiempien vuosien tuuli- ja lumituhot, joiden jäljiltä metsään on jäänyt vahingoittunutta tai heikentynyttä puuta lisääntymisalustaksi kirjanpainajille. 

Kirjanpainajan lisäksi kaarnakuoriaisiin kuuluvien, kuusentähtikirjaajan ja aitomonikirjaajan aiheuttamia kuusien latvakuolemia on havaittu runsaasti eri-ikäisissä kuusikoissa eri puolella Suomea. Latvasta kuolleet, heikentyneet kuuset voivat toimia sopivana kirjanpainajan lisääntymisalustana edesauttaen tuhojen leviämistä. 

– Jos lämpimät sääjaksot toistuvat myös tänä kesänä, pystypuiden tuhoriski kasvaa entisestään etenkin kuivahkoilla kasvupaikoilla ja hakkuuaukkojen reunoilla. Jos kirjanpainajat ja muut kaarnakuoriaiset pääsevät runsastumaan heikentyneissä kuusissa, ne pystyvät joukkovoimallaan iskeytymään myös  terveisiin puihin, sanoo metsänhoidon asiantuntija Juho Kokkonen Suomen metsäkeskuksesta. 

Puutavaran poistamisella ehkäistään kaarnakuoriaisten lisääntymistä 

Hyönteistuhot alkavat levitä eteläisessä Suomessa aiemmin kuin pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaissa on tällä perusteella päivämäärät , joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsistä eri puolilla Suomea.  

Metsätuholaissa Suomi on jaettu eteläiseen, keskiseen ja pohjoiseen alueeseen. Lakiin tuli muutoksia vuoden alussa, jonka seurauksena eteläinen alue ulottuu nyt aiempaa pohjoisemmaksi, Jyväskylän-Joensuun korkeudelle. Aiemmin raja oli Mikkelin eteläpuolella. Eteläisellä alueella kuusipuutavara on poistettava metsistä viimeistään 15.7.. Kesäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana kaadettu kuusipuutavara on poistettava metsästä 30 päivän kuluessa hakkuusta eteläisellä alueella.  

Metsätuholaki velvoittaa kuljettamaan metsistä pois myös vahingoittuneet kuuset 10 kuutiometriä ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita. Yksittäisiä tulenkaatoja tai vahingoittuneita puita voi jättää metsään lahoamaan ja lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta. Kuorensa kokonaan pudottaneet, kirjanpainajan tappamat kuuset on suositeltavaa jättää metsään lahopuuksi, sillä ne toimivat kaarnakuoriaisten vihollisten lisääntymispaikkoina.  

Ilmoitetut tuhohakkuut ja riskikohteet näkyvät kartoilla 

Metsänkäyttöilmoituksilla ilmoitetut metsätuhohakkuut näkyvät karttapalvelussa Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Karttapalvelussa voi katsoa erikseen hyönteistuhohakkuita, jotka ovat pääasiassa kirjanpainajatuhojen vuoksi ilmoitettuja tuhohakkuita.   

Lisätietoa riskikohteista on myös kirjanpainajariskikohteet-karttapalvelussa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Lue myös uutinen: Hellekesän jäljiltä puustotuhojen tarkkailu tärkeää – kirjanpainajan parveilu käynnissä   

Ilmakuvassa näkyy kirjanpainajan tuhoamia kuusia.

Kirjanpainajan tuhoamaa metsää. Kuva: Sami Karppinen

 

Kuinka saadaan kotimaisten luonnontuotteiden keruu, myynti ja jalostus kasvuun? – tulevaisuuskatsaus kertoo alan mahdollisuuksista Uutinen - 16.06.2022 09:00
Metsäkeskuksen hallintojohtajaksi Anna-Liisa Louko Uutinen - 28.06.2022 07:53