Siirry pääsisältöön

Kuolinpesien metsänomistus on kääntynyt taas kasvuun

Toimijatiedote - 29.09.2022 07:35

Kuolinpesämuotoinen metsänomistus on kääntynyt Suomessa taas lievään kasvuun, kun se on ollut useamman vuoden ajan laskusuunnassa. Suomen metsäkeskuksen metsänomistajatilastojen mukaan yksityisten omistajien metsänomistus on vähentynyt kolmen viime vuoden aikana, kun metsiä on myyty rahastoille, yhtiöille ja säätiöille. Yhteismetsäomistus kiinnostaa metsänomistajia edelleen.  

Kuolinpesien metsänomistus kääntyi viime vuonna kasvuun. Kuolinpesien hallussa oli kuluvan vuoden toukokuussa noin 9,3 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta. Kolme vuotta sitten kuolinpesät omistivat 8,9 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta.  

– Syynä saattaa hyvinkin olla koronaviruksen aiheuttama kuolleisuuden lisääntyminen ikääntyvien metsänomistajien joukossa. Lisäksi vanhoissa kuolinpesissä on tehty koronarajoitusten aikana normaalia vähemmän metsänomistusjärjestelyjä, arvioi metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsänomistajan kuollessa metsien omistus siirtyy kuolinpesälle, jonka osakkaita ovat usein leski ja perilliset. Jakamaton kuolinpesä voi harjoittaa metsätaloutta toistaiseksi, kunnes tehdään perinnönjako. Kuolinpesässä metsään liittyvät päätökset vaativat yksimielisyyden, mikä usein jarruttaa päätöksentekoa metsäasioissa. 

Yksityismetsien pinta-ala vähentynyt edelleen 

Suomen metsäkeskuksen tilastojen mukaan yksityisten omistajien metsänomistus on vähentynyt koko maassa kolmen viime vuoden aikana 183 000 hehtaaria, eli noin 1,4 prosenttia. Yksityisiä metsänomistajia ovat yksin ja yhdessä puolison kanssa metsää omistavat, kuolinpesät, verotusyhtymät ja yhteismetsät.  

Yksityisistä metsänomistajista etenkin kuolinpesät ja verotusyhtymät ovat myyneet metsiään metsärahastoille, yhtiöille ja säätiöille. Lisäksi metsäpinta-ala on vähentynyt jonkin verran asuin-, teollisuus- ja yhdyskuntarakentamisen sekä pellonraivauksen vuoksi.  

Yksityisten metsänomistajien lukumäärä on samalla aikavälillä vähentynyt koko maassa noin 9 000 henkilöllä. Metsien myynnin lisäksi yksityiset metsänomistajat ovat liittäneet metsiään yhteismetsiin. Myös verotusyhtymien osakkaiden määrä on vähentynyt niiden sisäisissä omistusjärjestelyissä. 

Suurien, yli 50 hehtaarin kokoisten metsänomistusyksiköiden osuus yksityismetsistä on vähentynyt koko maassa kolmen viime vuoden aikana. Noin 65 prosenttia yksityismetsien pinta-alasta on kuitenkin edelleen näitä suuria metsänomistusyksiköitä.  

Yhteismetsämuotoinen omistus kasvaa koko ajan 

Yksityismetsistä yhteismetsien omistuksessa on nyt 5,9 prosenttia. Kasvua on tullut kolmessa vuodessa 0,6 prosenttiyksikköä ja 66 000 hehtaaria. 

– Yhteismetsämuotoisen metsänomistuksen jatkuva kasvu kertoo siitä, että yhä useampi metsänomistaja arvostaa metsänomistuksessa helppoutta. Yhteismetsissä osakkaat voivat jättää metsänhoitotyöt ja puukaupat hoitokunnan tai toimitsijan ja metsäammattilaisten hoidettavaksi ja tuottoa tulee osakkaille tasaisesti, Pajula sanoo.  

Verotusyhtymien omistusosuus yksityismetsistä on tällä hetkellä 17,9 prosenttia. Verotusyhtymien hallussa on metsää lähes kaksinkertainen määrä kuolinpesiin verrattuna.  

Metsänomistajien keski-ikä nousee koko ajan 

Metsänomistajien keski-ikä on kolmessa vuodessa noussut koko maassa 59,5 vuodesta 59,9 vuoteen.  

– Tämän pitkäaikaisen kehityksen taittaminen on erittäin vaikeaa. Metsänomistajien keski-iän jatkuva nousu vääjäämättä vähentää puun myyntiä, metsänhoitotöitä ja aktiivisia päätöksiä metsien käytöstä. Lisäksi uhkana on myös kuolinpesämuotoisen metsänomistuksen lisääntyminen, kuten korona-aikana onkin tapahtunut, Pajula sanoo. 

Metsänomistajien sukupuolijakauma on kolmen viime vuoden aikana pysynyt käytännössä täysin ennallaan. Metsänomistajista on miehiä tasan 60 prosenttia ja naisia tasan 40 prosenttia. Pitemmällä aikavälillä naisten osuus metsänomistajista on selvästi kasvanut.  

Metsäkeskus julkaisee verkkosivuillaan jatkuvasti päivittyvää tilastoa metsää omistavista henkilöistä.  Tilaston metsänomistajia koskevat tunnusluvut poikkeavat jonkin verran tässä tiedotteessa esitetyistä luvuista johtuen perusaineistoon tehdyistä rajauksista.  

Taulukko: Yksityishenkilöiden, kuolinpesien, yhteismetsien ja verotusyhtymien metsätalousmaan omistus Manner-Suomessa (11.5.2022)   

Lisätietoja:  
Antti Pajula 
metsätilarakenteen johtava asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 314 0377 
antti.pajulaatmetsakeskus.fi 

Tuhkalannoitukseen sopivat turvemaat näkyvät nyt kartalla Toimijatiedote - 23.09.2022 07:20
Metsitykset ovat lähteneet vauhtiin – tuella metsitetty jo satoja hehtaareja entisiä peltoja ja turvetuotantoalueita Toimijatiedote - 03.10.2022 07:25