Siirry pääsisältöön

Kuinka saadaan kotimaisten luonnontuotteiden keruu, myynti ja jalostus kasvuun? – tulevaisuuskatsaus kertoo alan mahdollisuuksista

Mediatiedote - 16.06.2022 09:00

Suomalaiset puhtaat luonnontuotteet kiinnostavat ja niille on kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla. Luonnontuotealan yrityksillä on paljon mahdollisuuksia kasvuun, kun tietyt vaikeudet selätetään. Raaka-aineet tulisi saada tehokkaammin metsistä liikkeelle ja jalostukseen, luomusertifiointia kannattaisi lisätä ja metsä- ja luontoalan yrittäjien yhteistyötä tiivistää. Suomen metsäkeskuksen luonnontuotealan tulevaisuuskatsaus kertoo yrittäjille alan tilanteesta ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista.

Kotimaisille luonnontuotteille on kysyntää. Metsien marjojen ja sienten lisäksi jatkojalostajia kiinnostavat myös erikoisluonnontuotteet, kuten kuusenkerkät, koivunlehdet, pihka, pakuri ja mahla.

Luonnontuoteala on kasvanut reippaasti viime vuosina Suomessa, ja sen arvioidaan työllistävän nykyisin lähes 3 000 henkilöä vuositasolla. Alan kokonaisliikevaihto oli vuonna 2020 lähes 780 miljoonaa euroa. 

Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsaus ennakoi, että Suomessa luonnontuotealalla on hyvät mahdollisuudet kasvuun. Luonnontuotteiden raaka-aineketjuun tarvittaisiin tukkuporrasta, joka varmistaisi raaka-aineiden riittävän saatavuuden ympäri vuoden.  Lisäksi metsä- ja luontoalan yrittäjien kannattaisi lisätä yhteistyötä, jotta raaka-aineita tuottavia metsänomistajia löytyisi paremmin.  

– Kun uudet metsänomistajasukupolvet ottavat vastuuta metsistä, monia kiinnostavat luonnontuotteiden mahdollisuudet. Metsäalan yrittäjillä on usein metsänomistajiin valmiit kontaktit, joista olisi hyötyä myös luonnontuotealan yrittäjille. Yhteistyö voisi poikia myös uudenlaista liiketoimintaa, kuten koivunlehtien ja kuusenkerkän keruuta taimikonhoidon yhteydessä tai männynkuoren talteenottoa energiapuun korjuun yhteydessä, sanoo yrityspalveluiden päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.  

Luomulle olisi menekkiä - keruualueita tarvittaisiin lisää  

Luonnontuotteista erityisesti luomutuotteiden vienti kasvaa huimaa vauhtia. Vuonna 2020 luomuluonnontuotteita vietiin myyntiin 60 miljoonalla eurolla.  

Tulevaisuuskatsauksen mukaan luomun vientiä voisi lisätä edelleen, mutta se edellyttäisi, että luomulaatuista raaka-ainetta olisi saatavilla paremmin ja metsiä sertifioitaisiin luomukeruualueiksi.  

Sertifiointiin on hyvät mahdollisuudet, koska metsäpinta-alastamme arviolta yli 90 prosenttia olisi jo nyt luomukeruukelpoista, sanoo Luomua metsäluonnosta -hankkeen projektipäällikkö Anne Annala Suomen metsäkeskuksesta.  

Luonnontuotealan yrittäjien kannattaa hyödyntää myös Metsäkeskuksen tarjoamaa luonnontuote- ja metsätietoa. Metsäkeskus tarjoaa tietoa koivunmahlan valutukseen, kuusenkerkän keruuseen ja erikoissienten viljelyyn sopivista metsistä maakunnittain ja kunnittain. 

Tulevaisuuskatsauksia tulossa lisää syksyllä 

Metsäkeskus julkaisee tämän vuoden aikana viisi tulevaisuuskatsausta yrittäjille. Tulevaisuuskatsaukset valottavat yritysten toimintaympäristöä eri liiketoiminta-aloilla ja antavat käytännön vinkkejä yrittäjille liiketoiminnan kasvuun ja kehittämiseen.  

Tulevaisuuskatsauksia tuottaa Metsäkeskuksen yrityspalvelut. Yrityspalveluissa työskentelee yritysneuvojien lisäksi metsänhoidon, bioenergian, metsäteiden ja logistiikan, puurakentamisen sekä metsä- ja luonnontuotealan asiantuntijoita.   

Luonnontuotealan tulevaisuuskatsaus  on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Lue lisää Metsäkeskuksen yrityspalveluista Metsäkeskuksen sivuilta

Lisätietoja:  
Marko Ämmälä  
yrityspalvelujen päällikkö  
Suomen metsäkeskus  
p. 050 314 0521  
marko.ammalaatmetsakeskus.fi  

Risto Mulari  
yrityspalvelujen asiantuntija  
Suomen metsäkeskus  
p. 040 848 3456  
risto.mulariatmetsakeskus.fi

Paula-myrskyn vuosipäivä lähestyy, mitä tapahtui ja mistä maanomistajan on huolehdittava  Mediatiedote - 14.06.2022 09:30
Hyönteistuhot alkavat nyt näkyä metsissä – karttapalvelusta apua havainnointiin Mediatiedote - 09.08.2022 09:00